Gallup 1961: International undersøgelse om magtbalancen mellem øst og vest

Kilder

Kildeintroduktion:

Denne Gallup-meningsmåling fra september 1961 indledes med en bemærkning om, at man tilsyneladende har nået "kulminationen i den kolde krig". Den 15. august var Berlinmuren blevet opført, og det er kun i bagklogskabens klare lys, at vi ved, at konflikten godt et år efter om muligt ville blive endnu mere tilspidset under 'Cuba-krisen'. Ikke desto mindre er det uomtvisteligt, at den kolde krig var på en bølgetop, da Gallup gennemførte denne undersøgelse om en række vestlige landes befolkningers forestillinger om magtbalancen mellem Øst og Vest.

Befolkningerne blev spurgt, hvem de troede ville vinde den kolde krig, og hvem de troede førte våbenkapløbet i 1961. Den overvejende tendens i svarene var, at Sovjetunionen var længst fremme i udviklingen af våben og stod til at vinde konflikten. Danmark var det eneste land, hvor flere vurderede, at Vesten ville vinde - med 18 % mod 12 %. Til gengæld var det også danskerne, der toppede "ved ikke"-kategorien med 53 %. Med hensyn til våbenkapløbet var det kun den amerikanske befolkning, der forestillede sig, at USA var længst fremme, mens de øvrige pegede på Sovjetunionen. 

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

INTERNATIONAL GALLUP-UNDERSØGELSE OM MAGTBALANCEN MELLEM ØST OG VEST

Næsten undtagelsesfri tro på russisk førerstilling.

Kulminationen i den kolde krig er tilsyneladende nu nået med spørgsmålet om de vestlige allieredes frie adgang til Berlin, samt Ruslands genoptagelse af atomsprængningerne midt under nedrustningsforhandlingerne i Geneve.

Om den reelle betydning af disse begivenheder er det svært for menig-mand at skønne. Om de vanskelige nedrustningsforhandlinger er det blevet sagt, at højst 10 mennesker i hele verden forstår disse problemer til bunds, og vanskeligt er det vel også at vurdere den reelle krigsfare, der følger af en nødvendig politisk tilpasning til den ulempelige Berlin-situation.

Imidlertid, uanset at den almindelige opinion ikke realistisk kan vurdere den våbentekniske udvikling eller de politiske manøvrer i den kolde krig, har det alligevel stor betydning hvorledes befolkningerne umiddelbart vurderer disse spørgsmål.

En række Gallup Institutter verden over har derfor stillet et repræsentativt udsnit af de respektive landes befolkninger følgende to spørgsmål:

Hvem tror De vil vinde den kolde krig? og
Hvilket land tror De er længst fremme med hensyn til langtrækkende raketter - De Forenede Stater eller Rusland?

På det første spørgsmål fik man følgende svar:

Rus-
land  
Vesten   Ingen
af dem  
Ved
ikke  
% % % %
England 35 9 25 31
Irland 32 17 22 29
U.S.A. 32 12 24 32
Syd-Vietnam 37 11 22 30
Vesttyskland 31 13 20 36
Holland 28 19 14 39
Schweiz 21 21 29 29
Finland 32 10 21 37
Uruguay 27 16 14 43
Danmark 12 18 17 53
Frankrig 32 7 31 30

Man kan således ikke sige, at der råder stor optimisme i den vestlige lejr, tværtimod. Danmark er det eneste land, hvor der er flere der tror på Vesten end på Rusland. For alle andre lande undtagen Schweiz, hvor "odds" er lige, er der klar pessimisme med hensyn til Vestens muligheder i den kolde krig. Mest udtalt er denne pessimisme i den franske befolkning, hvor 7% tror på Vesten men ikke mindre end 32% på Rusland.

I de øjeblikkelige begivenheders centrum Vesttyskland, tror 13% på Vestens "sejr" og 31% på Ruslands "sejr".

Det andet spørgsmål, "terrorbalancen" gav følgende svar:

USA    Rus-
land   
Ved
ikke   
% % %
England 11 71 18
Irland 35 47 18
U.S.A. 38 32 30
Syd-Vietnam - - -
Vesttyskland 12 57 31
Holland - - -
Schweiz 30 42 28
Finland - - -
Uruguay 15 51 34
Danmark 16 57 27
Frankrig 8 68 24

I endnu højere grad end med hensyn til den kolde krig, er stillingen her i russernes favør, set med opinionens øjne.

Bortset fra befolkningen i U.S.A er der almindelig og klar enighed om, at russerne er foran med hensyn til langtrækkende raketter. Medens i Frankrig 8% mener U.S.A. ligger forrest i raketkapløbet, mener 68% at Rusland ligger forrest. Som eneste land finder U.S.A. at det selv ligger forrest, om dette synspunkt så skyldes ubevidst ønsketænkning eller større indsigt.

Det er imidlertid værd at notere, at de igangværende russiske atomsprængninger såvel som disses størrelse, af militære eksperter vurderes som et udslag af, at terrorbalancen netop har svinget over til gunst for U.S.A. og til ugunst for Rusland, hvilket nu søges genoprettet ved den nye forsøgsrække.

Om kilden

Dateret
09.09.1961
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. marts 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
09.09.1961
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. marts 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk