H.C. Hansen-notatet til USA's ambassadør Val Peterson, 16. november 1957

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 16. november 1957 skrev stats- og udenrigsminister H.C. Hansen (S) et notat til den amerikanske ambassadør i Danmark, Val Peterson. Notatet var et svar på en forespørgsel om, hvorvidt den danske regering ønskede at blive underrettet, hvis USA stationerede atomvåben i Grønland. H.C. Hansen (1906-1960) accepterede indirekte, at USA placerede atomvåben i Grønland.

Dette var en overordentlig kontroversiel beslutning, da den officielle danske politik var, at der ikke skulle stationeres atomvåben på dansk grund i fredstid. Hverken regeringen eller Udenrigspolitisk Nævn blev underrettet om beslutningen, som derfor var i strid med de demokratiske principper. Offentligheden fik først kendskab til notatet i 1995.

16. november 1957

During your visit here some days ago you made some remarks about the possible storing of supplies of munition of a special kind on the defence areas in Greenland.

I gathered that your Government did not see any problem in this matter, which in its opinion was covered by the Agreement of April 27, 1951, according to which each Government will take such measures as are necessary or appropriate to carry out their responsibilities in Greenland

and

the U.S. Government is entitled to store supplies, provide for the protection of the area etc.

and

all materials, supplies etc. shall be permitted entry into Greenland free of inspection.

You did not submit any concrete plan as to such possible storing, nor did you ask questions as to the attitude of the Danish Government to this item.

I do not think that your remarks give rise to any comments from my side.

Om kilden

Dateret
16.11.1957
Oprindelse
Udenrigsministeriets arkiv 105.D.1.a, optrykt i: Dansk Udenrigspolitisk Institut (udg.): Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68, bilagsbind (1997), s. 301. Rettigheder: Gengivet med tilladelse fra DIIS.
Kildetype
Notat
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Engelsk
Udgiver
danmarkshistorien.dk