N.F.S. Grundtvig - var Grundtvig for velfærdsstaten?

Film

"Alle vil have en bid af Grundtvig!" Sådan siger Jes Fabricius Møller, lektor i historie ved Københavns Universitet, der i denne film er taget til Vartov i København, hvor Grundtvig var præst i over 30 år. Her fortæller han om Grundtvigs indflydelse, og hvordan Grundtvigs navn blev knyttet til fremvæksten af velfærdsstaten.

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) var allerede ved sin død i 1872 et nationalt ikon, og hans ord og tanker bliver endnu i dag citeret i festsange og skåltaler. Hans enorme produktion spænder over emner som dannelse, religion, højskoler, danskhed og folkelighed, og hans store indflydelse på udformningen af det samfund, vi har i dag, er ikke til at komme uden om. Og ligesom indflydelsen er stor, er myterne talrige. Mange har fx ment, at der kunne spores en sammenhæng mellem grundtvigianismen og socialdemokratismen, der knytter Grundtvigs tanker til fremvæksten af velfærdsstaten. I det hele taget gælder det, at vidt forskellige sider af det politiske spektrum - liberale, konservative, nationale og socialister - bruger lidt af hvert fra Grundtvigs forfatterskab. Næsten 150 år efter hans død står den mytologiske kraft omkring 'den gamle' stadig stærkt.

Filmen er udarbejdet i et samarbejde mellem HistorieLab og danmarkshistorien.dk og er en del af Aarhus Universitetsforlags udgivelse af 100 danmarkshistorier, der er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Klik på 'CC' og vælg 'dansk', hvis du vil se filmen med undertekster.  

Se flere film i vores filmarkiv.

Om filmen

Forfatter(e)
Jes Fabricius Møller
Tidsafgrænsning
1800 -
Medietype
Film
Sidst redigeret
13. marts 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Holm, Anders: Grundtvig - en introduktion (2018).

Møller, Jes Fabricius: Grundtvigs død, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Møller, Jes Fabricius: ”Grundtvigs betydning for samfundet”, i Grundtvig-Studier (2015).

Pedersen, Kim Arne: ”Grundtvig, det sociale spørgsmål og velfærdssamfundet”, i O. Korsgaard og M. Schelde (red.): Samfundsbyggeren (2013).

Yde, Henrik, ”Langt højere Bjerge – Grundtvig og socialpolitik”, i Dansk Kirketidende, 170. årg., nr. 8. (2018).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om filmen

Forfatter(e)
Jes Fabricius Møller
Tidsafgrænsning
1800 -
Medietype
Film
Sidst redigeret
13. marts 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Holm, Anders: Grundtvig - en introduktion (2018).

Møller, Jes Fabricius: Grundtvigs død, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Møller, Jes Fabricius: ”Grundtvigs betydning for samfundet”, i Grundtvig-Studier (2015).

Pedersen, Kim Arne: ”Grundtvig, det sociale spørgsmål og velfærdssamfundet”, i O. Korsgaard og M. Schelde (red.): Samfundsbyggeren (2013).

Yde, Henrik, ”Langt højere Bjerge – Grundtvig og socialpolitik”, i Dansk Kirketidende, 170. årg., nr. 8. (2018).

Udgiver
danmarkshistorien.dk