Vil du vide mere om vikingetiden, 790-1050?

Her finder du et relevant udvalg af artikler og kilder fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Litteratur til videre læsning


Bately, Janet og Anton Englert (red.): Ohthere’s Voyages. A Late 9th Century Account of Voyages along the Coasts of Norway and Denmark and its Cultural Context (2007).

Brink, Stefan og Neil Price (red.): The Viking World (2008).

Hall, Richard: I vikingernes vide verden (2007).

Imer, Lisbeth: Danmarks runesten: en fortælling (2016).

Jensen, Jørgen: Danmarks oldtid, bd. 4., 1. udg. (2004).

Lund, Niels: Jellingkongerne og deres forgængere (2020).

Meulengracht Sørensen, Preben: Kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder (2006).

Roesdahl, Else: Vikingernes verden, 8. udg. (2012).

Roesdahl, Else: Fra Vikingetid til Valdemarstid. Danmark 950-1200 (2023).

Sawyer, Peter: Da Danmark blev Danmark, 700-1050. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 3 (1988).

Sindbæk, S.M. og A. Trakadas (red.): Verden i vikingetiden (2014).

Skamby Madsen, Jan (red.): Ottar og Wulfstan: to rejsebeskrivelser fra vikingetiden (engelsk og dansk tekst, oversat og kommenteret af Niels Lund m.fl.), (1983).