Om kurset

Kurset dækker perioden fra vikingetiden omkring år 790 til i dag og består af en blanding af tekster, videoer og quizzer. Det er opdelt i ni lektioner med ca. 42 normalsiders tekst til hver lektion samt en række miniforedrag og film på ca. 8-12 min. med historikere fra Aarhus Universitet. Hver lektion kan afsluttes med en quiz.

Materialet er udarbejdet af en række forskere fra Afdeling for Historie og Klassiske Studier ved Aarhus Universitet - herunder to af afdelingens professorer, Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen, som også har stået for den faglige redaktion af indholdet og billeder i samarbejde med Mette Frisk Jensen og Anne Sørensen, seniorrådgivere på danmarkshistorien.dk. Teksten er del af en nyskrevet grundbog i danmarkshistorie, der også blev udgivet på Aarhus Universitetsforlag i 2021 samt i en udvidet 2. udgave i 2022.

Kurset er udarbejdet til brug i undervisningen af historiestuderende på 1. og 2. semester på Aarhus Universitet, men kan anvendes af alle med interesse for Danmarks historie. Hvis du ikke er studerende på Aarhus Universitet og dermed tager kurset som en del af undervisningen, kan du frit vælge mellem lektionerne. Det er fx ikke nødvendigt at have gennemført lektion 1 for at kunne tage lektion 4.  

Du bestemmer helt selv, hvornår du vil tage kurset og i hvilket tempo. Det kræver ikke et særligt login at deltage. Via forsiden får du adgang til kursets lektioner med både tekst, film og quizzer. Vi anbefaler, at du begynder kurset med at læse introduktionen, inden du går videre til lektionerne. 

Hver lektion afsluttes med en quiz med ca. 12 spørgsmål, hvor du kan teste din nyerhvervede viden om perioden. Alle film i lektionerne har danske undertekster, som kan hentes frem ved at klikke på 'CC' ved de enkelte film.

Hvis du undervejs eller efterfølgende gerne vil vide mere om Danmarks historie, har vi under menupunktet Vil du vide mere samlet et relevant udvalg af artikler, kilder og film fra hjemmesiden danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning. Derudover kan du under menupunktet Spørgsmål og svar finde en række svar på spørgsmål til materialet i onlinekurset.

Kurset er udarbejdet med økonomisk støtte fra Spar Nord Fonden.

God fornøjelse!

Billedoplysninger

llustrationer anvendt på forsiden


Lektion 1: The Life and Miracles of St. Edmund, Landing of Danes in England. Foto: The Morgan Library

Lektion 2: Anskuelsestalve af Arkonas indtagelse. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Lektion 3: Jens Iversen Lange på altertavlen i Aarhus Domkirke. Foto: Aarhus Domkirke

Lektion 4: Adeligt par. Mariakirken i Helsingborg. Foto: Jens-Jørgen Frimand

Lektion 5: Maleri af Christian 6. med familie. Foto: Kongernes samling, Rosenborg

Lektion 6: Constantin Hansens skitse til maleriet af Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1848. Foto: Wikimedia Commons

Lektion 7: På vejen til Anacapri, af Gerda Wegener, 1922. Foto: Morten Pors Fotografi 

Lektion 8: Forside fra Samvirke nr. 19, fra 1. november, 1969. Foto: Samvirke

Lektion 9: Foto taget med F-16 Fighting Falcon i forbindelse med en lufttankning med et amerikansk tankfly. Billedet er dateret 2. marts 2017. Foto: Lars Richter, Flyvevåbnets Fototjeneste. 


Illustrationer i lektion 1: Vikingetiden, 790-1050 


1: Oversigtskort over Nordeuropa i vikingetiden. © danmarkshistorien.dk

2: En af grænsevoldene ved Dannevirke. Copyright: © Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

3: Rekonstruktioner af Oseberg- og Gokstadskibene. Foto: © David Lomax

4:  Melhusskrinet fundet i en rig grav fra tidlig vikingetid i Midtnorge. Foto: NTNU Vitenskabsmuseet i Trondhjem

5: Mønter fra Damhus-skatten. Foto: Sydvestjyske Museer (SMJ 810)

6: Runesten rejst ved Hedeby. Foto: Nationalmuseet

7: Den store jellingesten. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet

8: Luftfoto af Trelleborg ved Slagelse. Foto: Knud Erik Christensen Colourbox

9: Dronning Emma af Normandiet. Foto: British Library

10: Kongehallen i Sagnlandet Lejre. Foto: Sagnlandet Lejre

11: Oversigtskort over Nordeuropa i vikingetiden. © danmarkshistorien.dk

12: Dragtsmykke fundet ved Tissø på Sjælland. Foto: Roberto Fortuna og Kira Ursem, Nationalmuseet

13: Smykke fundet ved Lindholm Høje. Foto: Nordjyske Museer


Illustrationer i lektion 2: Højmiddelalderen, 1050-1340


1: Gyldent alter fra Sahl kirke, 1200-1225. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

2: Kort over det danske riges udstrækning i højmiddelalderen. © danmarkshistorien.dk

3: Rekonstruktion af muldfjælsplov med hjul. © danmarkshistorien.dk

4: Rekonstruktion af Slesvig by omkring 1100. Fra: Felix Rösch, Das Schleswiger Hafenviertel im Hochmittelalter (CC BY-SA 3.0)

5: Aftegning af Kogge fra Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde. Fra: Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet (CC-BY-SA)

6: Granitkvader fra Sattrup Kirke i Sydslesvig, o. 1200. Foto: Nationalmuseet

7: Krypten under domkirken i Lund, Skt. Laurentii. Foto: Wikimedia Commons

8: Ørnetæppet fra Knud den Helliges grav. Foto: Nationalmuseet 

9: Arkonas indtagelse vist på anskuelsestavle. Foto: Det Kgl. Bibliotek 

10: Kort over Østersøområdet med det danske imperium først i 1200-tallet. © danmarkshistorien.dk

11: Kalkmaleri i Keldby Kirke på Møn, ca. 1325. Foto: www.kalkmalerier.dk


Illustrationer i lektion 3: Senmiddelalderen, 1340-1523


1: Kort over Kalmarunionen 1397-1523. © danmarkshistorien.dk

2: Jens Iversen Lange på altertavlen i Aarhus Domkirke. Foto: Aarhus Domkirke

3: Prospekt af Roskilde Domkirke fra 1800-tallet. Foto: Nationalmuseet  

4: Kort over købstæderne i middelalderen. © danmarkshistorien.dk

5: Claus Bergs altertavle i Odense Domkirke. © Sankt Knuds Kirke, Odense

6: Carl Gustaf Hellqvists maleri fra 1882 af Valdemar Atterdags brandbeskatning af Visby, 1361. © Nationalmuseum, Stockholm, Sverige

7: Erik af Pommerns kroningsdokument, 13. juli 1397. Foto: Tom Jersø, Rigsarkivet (CC BY-SA) 

8: Foto af Gribshunden. © Ingemar Lundgren, Blekinge Museum 

9: Kalkmaleri i Fanefjord Kirke. Foto: Kirsten Trampedach, Nationalmuseet (CC-BY-SA) 

10: Portræt af Christian 2. malet af Michel Sittow, 1515. Foto: Statens Museum for Kunst


Illustrationer i lektion 4: Reformation og magtstat, 1523-1660


1: Bogtrykkeren, træsnit af Jost Amman, 1568. Foto: Wikimedia Commons

2: Kort over områder Danmark-Norge afstod til Sverige som følge af Svenskekrigene  ©  danmarkshistorien.dk

3: Alterbordsforside, Torslunde kirke, 1561. Foto: Nationalmuseet

4: Forside fra Jacob Ulfeldts jordebog, 1584. Foto: Nationalmuseet

5: Hesselagergård på Fyn. Foto: Hesselagergård

6: Den svenske hær på vej over Fyn, kobberstik af G. Bouttats, 1670. Foto: Det Kgl. Bibliotek

7: Christian 4. og dronning Anna Cathrine malet af Pieter Isaacsz, 1612. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

8: Holger "den lærde" Rosenkrantz malet af Johan Timm (antagelig), 1636. Foto: Hans Petersen. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

9: Kort over hertugdømmerne Slesvig og Holstens interne grænser og myndighedsforhold i 1622.  ©  danmarkshistorien.dk 

10: Epitafium over Sognepræsten Søren Hansen Stenderup, ca. 1667. Foto: Erik Fjordhede, livinghistory.dk 

11: Titelblad til En liden Catechismus, 1601. Foto: © 2017 ProQuest LLC/ Det Kgl. Bibliotek


Illustrationer i lektion 5: Enevælde, 1660-1814


1: Kort over danske tropekolonier og nordatlantiske områder. © danmarkshistorien.dk

2: Kort - byplaner over København, 1650 og 1750. © danmarkshistorien.dk

3: Kongeloven fra 1665. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

4: Christian 5.s salving, malet af Michael van Haven. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

5: Christian 5. i Højesteret, ca. 1697. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

6: Søslag ved Køge Bugt i 1677, malet af Anton Melbye, 1855. Foto: Statens Museum for Kunst

7: Københavns bombardement, kobberstik af G.L. Lahde efter maleri af Eckersberg, 1807. Foto: Det Kgl. Bibliotek

8: Lasteplan for slaveskibet Brooks, 1808. Foto: Det Kgl. Bibliotek

9: Rigsbankdalerseddel, 1813. Foto: Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet.

10: Frihedsstøtten, kobberstik af Frederik Ludvig Bradt, ca. 1800. Foto: Statens Museum for Kunst

11: Rytterskolen i Lille Heddinge fra ca. 1722.  Foto: skolehistorisk fotosamling, Det Kgl. Bibliotek


Illustrationer i lektion 6: Fra enevældig helstat til nationalstat, 1814-1914


1: Kort over Slesvig Holsten med grænserne til Kongeriget i 1864 og 1920. © danmarkshistorien.dk

2: Maleri af Jørgen V. Sonne: Morgenen efter slaget ved Isted den 25. juli 1850, 1876. Foto: Statens Museum for Kunst 

3: Foto af Preussiske tropper ved de danske skanser ved Dybbøl efter erobringen 18. april 1864. Foto: Forsvarsgalleriet

4: Maleri af Constantin Hansen: Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Udført i årene 1860-64. Foto: Wikimedia Commons, original på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

5: Gåtur for 'fattiglemmerne' på Ladegården, ca. 1900. Foto: Det Kgl. Bibliotek 

6: Kort over jernbanenettet i 1875. © danmarkshistorien.dk

7: Foto af Søndre Toldbod i Københavns Havn, ca. 1870. Foto: Museet for Søfart 

8: Foto af husmandssted i Karup i Midtjylland, ca. 1895. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Karup 

9: Foto af interiør fra Oliemøllens ejer Chr. Bangs hjem i Mejlgade 60, Aarhus, ca. 1895. Foto: Den Gamle By, Aarhus 

10: Foto fra et arbejderhjem i Ægirsgade 73 på Nørrebro i København, 1914. Foto: Arbejdermuseet 

11: Kort over Københavns arealmæssige udvikling i 1840, 1880 og 1920. © danmarkshistorien.dk

12: Foto af kvinder på arbejde i Bejstrupgaards køkken, 1912. Foto: Skrave Lokalarkiv

13: Maleri af H. A. Brendekilde: En landevej, 1893. Foto: Statens Museum for Kunst 


Illustrationer i lektion 7: Verdenskrigsepoken, 1914-1945


1: Kort over afstemningsresultaterne i Sønderjylland i 1920. Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 

2: Foto af arbejdende kvinder og mænd på St. Croix, ca. 1900. Foto: Nationalmuseet

3: Graf - Befolkningsfordeling 1901-2018. © danmarkshistorien.dk baseret på tal fra Danmarks Statistik

4: Kort over det danske jernbanenet i 1930. © danmarkshistorien.dk

5: Foto fra slaget på Grønttorvet den 13. november 1918. Foto: Politimuseet 

6: Socialdemokratiets valgplakat fra 1935. © Kehlet, Danmarks Fotomuseum, Det Kgl. Bibliotek 

7: Foto af danske ungkonservative ved Københavns Hovedbanegård, 1933. Foto: Ritzau Scanpix 

8: Foto af Nationalbankens bude med pengesække, 1922. Foto: Holger Damgaard, Det Kgl. Bibliotek

9: Maleri af Harald Giersing: Fodboldspillere. Sofus header, 1917. Foto: ARoS Aarhus Kunstmuseum

10: Satiretegning af Stauning og ministre som jazzband. Tegnet af Chr. Hoff. Oprindelse: Svikmøllen 1925

11: Hverveplakat fra Frikorps Danmark. Foto: Frihedsmuseet 

12: Foto af tre faldne danskere på hjørnet af Solitudevej og Nørrebrogade i København, 1944. Foto: Frihedsmuseet


Illustrationer i lektion 8: Efterkrigstiden, 1945-1973


1: Foto af Istedløven på ladet af en lastbil, 1945. Foto: Det Kgl. Bibliotek 

2: Gengivelse fra Per Hækkerups bog Danmarks Udenrigspolitik fra 1965. 

3: Illustration af den nordlige halvkugle set fra nord. Illustration: Hans Møller  

4: Forsidetegning fra pjece af Rødstrømpernes EEC-gruppe. Oprindelse: Kvindehistorisk Samling, Jette Szymanski: 1971-1984 Diverse, A3/3-4, Rigsarkivet   

5: Graf af udviklingen i Danmarks BNP fra 1815-2015. © danmarkshistorien.dk baseret på tal fra Danmarks Statistik 

6: Foto af husmoderafløser Kirstine Vilhelmine Thomsen. Foto: Historisk Arkiv Hjørring 

7: Tegning af Henry Lauritzen: Kildeskatte-spil. Oprindelse: Aalborg Stiftstidende, 1. marts 1969 

8: Foto fra pressemøde, 1947. Foto: Allan Moe, Ritzau Scanpix

9: Foto fra en Vietnamdemonstration i København, 1969. Foto: Gregers Nielsen, Ritzau Scanpix 

10: Foto af Peter Rindal (1923-2009). Foto: Viggo Landau, Ritzau Scanpix. 

11: Foto af Eric Danielsen (1920-2008) som vært på TV-Avisen, 1965. Foto: Hakon Nielsen, Ritzau Scanpix


Illustrationer i lektion 9: Globale tider, efter 1973


1: Foto af Lars Løkke Rasmussen. Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix 

2: Foto af Poul Schlüter og Anker Jørgensen, 1982. Foto: Erik Petersen, Ritzau Scanpix   

3: Graf - indkomst pr. indbygger i Danmark, Holland og Sverige målt i forhold til USA, 1970-2014. © danmarkshistorien.dk baseret på tal fra Danmarks Statistik

4: Foto fra Mærsk-boreplatform i Nordsøen. Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix 

5: Graf over årlig udvikling i BNP i procent, 2004-2018. © danmarkshistorien.dk baseret på tal fra Danmarks Statistik

6: Øresundsbron, 2014. Foto: Øresundsbron.dk

7: Kort. Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår. Illustration: Landsplanredegørelsen 2006   

8: Foto fra børneprogrammet Kaj og Andrea. Foto: DR og Ritzau Scanpix

9: Bryllup i Åbyhøj Kirke, 2012. Foto: Gorm Branderup, Ritzau Scanpix 

10: Fredsdemonstration i Aarhus’ gader i 1984. Foto: Jens Tønnesen, Aarhus Stadsarkiv

11: Stillfoto fra TV-Avisen af Uffe Ellemann-Jensens, 26. juni 1992. Ophav: DR 

12: Skema over danske folkeafstemninger om EF/EU. Illustration: EU-Oplysningen, Folketinget

Udarbejdelsen af kursusmaterialet

En lang række personer har bidraget til udarbejdelsen af Aarhus Universitets online kursus i danmarkshistorie, der er udgivet af Afdeling for Historie og Klassiske Studier og danmarkshistorien.dk i 2020 og 2022.


Initiativtager og tilrettelægger: Niels Brimnes, lektor ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet

Redaktion af manuskriptet: Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen, professorer ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet

Billedredaktion og tilrettelæggelse: Mette Frisk Jensen og Anne Sørensen, danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

Redaktion af tekst og billeder fra Aarhus Universitetsforlag: Anette Stoffersen

Tekstforfattere: Søren M. Sindbæk, Bjørn Poulsen, Jeppe Büchert Netterstrøm, Charlotte Appel, Carsten Porskrog Rasmussen, Nina Javette Koefoed, Mette Frisk Jensen, Claus Møller Jørgensen, Bertel Nygaard, Anne Sørensen, Thorsten Borring Olesen, Helle Strandgaard Jensen, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet

Overordnet koordinering og digital projektledelse: Mette Frisk Jensen, danmarkshistorien.dk

Film: Hans Plauborg, TV-tilrettelægger, Aarhus Universitet og Astrid Ølgaard Christensen Schriver, tilrettelægger, danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

Film: David Kiel og Troels Pedersen, EDU IT Hub, Aarhus Universitet

Arbejde med opsætning af hjemmesiden: Nora Amalie Munch Andersson, Astrid Ølgaard Christensen Schriver, Benedikte Birkkjær Justesen, Maria Nielsen Pedersen og Gustav Emil Ølgaard, studentermedhjælpere ved danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

Webdesign: Radomir Gluhovic, kommunikationsrådgiver ved Arts, Aarhus Universitet

Udarbejdelse af quizspørgsmål: Astrid Elkjær Sørensen, ph.d., Aarhus Universitet

Korrektur: Ida Svinth-Værge, cand.mag. og ansat på danmarkshistorien.dk og Troels Solgaard Andersen, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Tak til

Redaktionen takker alle vore kolleger ved Afdeling for Historie, både dem, der har bidraget skriftligt til teksten, og dem, der er kommet med værdifulde input undervejs. Derudover skal der lyde en tak til de fagfæller fra andre universitetsmiljøer, der som fagfællebedømmere har ydet konstruktive bidrag til teksten.

Endelig skal vi også takke de kræfter, der har gjort det administrativt og økonomisk muligt at gennemføre projektet. Det gælder i særlig grad ledelserne på vores fakultet og institut ved Aarhus Universitet. En tak skal også gå til Spar Nord Fonden, som med en meget stor bevilling i projektets startfase har bidraget afgørende til, at vi har kunnet realisere danmarkshistoriens første samlede netbaserede danmarkshistorie.    

Ophavsret

Teksten i Aarhus Universitets online kursus 'En danmarkshistorie - fra vikingetid til nutid' må til ikke-kommercielle formål printes, citeres og anvendes, når forfatter og udgiver (danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet) tydeligt angives (med et aktivt link ved udgivelser online). Det vil sige, at teksten må anvendes frit til ikke-kommercielle formål som undervisning, forskning og privat brug. Ønskes materialet anvendt til kommercielle formål eller publicering skal der rettes henvendelse til projektleder for danmarkshistorien.dk Mette Frisk Jensen.

En del af billedmaterialet tilhører ikke danmarkshistorien.dk, men er blevet købt til formålet. Dertil har flere rettighedshavere givet tilladelse til anvendelsen af illustrationer i denne sammenhæng. Denne tilladelse gælder ikke andres brug af materialet til publicering og/eller kommercielle formål. Enhver anden anvendelse kræver således tilladelse fra den oprindelige rettighedshaver. Spørgsmål angående rettigheder og anvendelse af materialet til anden brug (fx offentliggørelse) skal rettes direkte til pågældende rettighedshaver (forfatter/forlag/arkiv/fotograf etc.).

Oplysninger om illustrationerne anvendt i onlinekurset og deres oprindelse kan findes under fanen 'billedoplysninger'.

Vi har søgt at opspore og indhente tilladelse hos alle rettighedshavere til illustrationer, der er anvendt. Hvis der er rettighedshavere, vi ikke har kunnet finde frem til, er de meget velkomne til at henvende sig, så vi kan finde en løsning. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet.

En stor tak til de offentlige institutioner, fotografer og andre, der har givet os lov til at gengive illustrationer vederlagsfrit. Det drejer sig fx om Kongernes Samling, Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet, Statens Museum for Kunst og en række lokalarkiver.

Oplysninger om udgivelsen


Aarhus Universitets online kursus i danmarkshistorie: En danmarkshistorie - fra vikingetid til nutid

Red. Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen

Aarhus Universitet, danmarkshistorien.dk, 2022


Første udgave af onlinekurset udkom i 2020 med titlen: En danmarkshistorie - fra middelalder til nutid

Red. Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen

ISBN 978-87-999852-9-6 

Teksten fra onlinekurset i danmarkshistorie er også udgivet i bogform på Aarhus Universitetsforlag. Den første udgave af bogen udkom i januar 2021, og i september 2022 udkom den i andet oplag med titlen 'En danmarkshistorie · Fra vikingetid til nutid'. En engelsksproget udgave med titlen 'History of Denmark from the Viking Age to the 21st Century' udkom i november 2023.