Vil du vide mere om højmiddelalderen, 1050-1340?

Her finder du et relevant udvalg af artikler og kilder fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Litteratur til videre læsning


Carelli, Peter, Lars Hermanson og Hanne Sanders (red.): Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark (2004).  

Christensen, Aksel E. m.fl. (red.): Tiden indtil 1340, Danmarks historie, bd. 1 (1977).

Fenger, Ole: Kirker rejses alle vegne, 1050-1250. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 4 (1989).

Hermanson, Lars: Släkt, vänner och makt: En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark (2000).

Hybel, Nils og Bjørn Poulsen: The Danish Resources c. 1000-1550. Growth and Recession (2007).

Hørby, Kai: Velstands krise og tusind baghold, 1250-1400. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 5, (1. udg.), red. Olaf Olsen (1989).

Kristensen, Hans Krongaard og Bjørn Poulsen: Danmarks byer i middelalderen (2016).

Lind, John, Carsten Selch Jensen, Kurt Vilads Jensen og Ane L. Bysted: Danske korstog. Krig og mission i Østersøen (2004).

Roesdahl, Else: Fra Vikingetid til Valdemarstid. Danmark 950-1200 (2023).

Saxos Danmarkshistorie, oversat af Peter Zeeberg (2000).