Vil du vide mere om perioden 1814-1914?

Her finder du et relevant udvalg af artikler, kilder og film fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Artikler


Kilder


Litteratur til videre læsning


Appel, Charlotte og Ning de Coninck-Smith (red.): Dansk skolehistorie bd. 2 og 3, Aarhus Universitetsforlag (2013-14).

Bjørn, Claus: Fra reaktion til grundlov 1800-1850. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 10, 2. udg. (2003).

Feldbæk, Ole (red.):  Dansk Identitetshistorie bd. 2 og 3., C. A. Reitzels Forlag (1991-1992).

Hvidt, Kristian: Det folkelige gennembrud 1850-1900. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 11, 2. udg. (2004)

Hyldtoft, Ole: Danmarks økonomiske historie 1840-1910, Systime (1999). 

Lind, Gunner og Palle Roslyng-Jensen (red.): Danmarkshistorien, Samfund, livsformer og politik (2019). 

Rerup, Lorenz: Tiden 1864-1914, Danmarkshistorie bd. 5., Gyldendal (1989).

Rerup, Lorenz: Slesvig og Holsten efter 1830, Politikens Forlag (1982).

Skovgaard-Petersen, Vagn: Tiden 1814-1864. Aksel E. Christensen (red.), Danmarkshistorie bd. 5., Gyldendal (1985).