Film til lektion 6, 1814-1914

Introduktion

Se filmen, hvor Claus Møller Jørgensen fortæller om en række hovedpunkter i perioden 1814 til 1914. Filmen er godt otte minutter lang og den første af lektionens film. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Stat og samfund

Se filmen, hvor Claus Møller Jørgensen fortæller om politiseringsprocessen efter 1830, enevældens ophør i 1848 og helstatens opløsning i 1864 som tre centrale elementer i den danske stats historie i det 19. århundrede. Filmen er knap ni minutter lang. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Neutralitetspolitik i Tysklands skygge

Se filmen, hvor Claus Møller Jørgensen fortæller om den danske neutralitetspolitik, og hvordan den tog sig ud i skyggen af den tyske stormagt. Filmen er knap otte minutter lang. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Forfatningskamp og massepolitik

Se filmen, hvor Claus Møller Jørgensen fortæller om forfatningskampen og om, hvordan det politiske liv sideløbende med den politiske kamp på Rigsdagen grundlæggende forandrede sig i det danske samfund. Filmen er knap ni minutter lang. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.