Lektion 9: Globale tider, efter 1973

Af Thorsten Borring Olesen, lic.phil., professor & Helle Strandgaard Jensen, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet 


Historien efter 1973 er i høj grad historien om, hvordan Danmark i stigende grad er blevet europæiseret og globaliseret. Danmark er blevet stadig tættere integreret i nye internationale rammer gennem ikke mindst EF/EU-medlemskabet, men også via mere uformelle globale kredsløb af medie-, finans- og migrationsstrømme, som alle er hjulpet på vej af udviklingen i informationsteknologi. Historien efter 1973 er ligeledes historien om nydannelser og nyorienteringer i det politiske system, i kulturen, i velfærdsstatens indretning og i samfundets bærende køns- og familierelationer. Som noget nyt og afgørende har Danmark også i perioden efter den kolde krig været et land, som har været involveret i krig, ligesom klimaspørgsmålet har trængt sig ind på den politiske dagsorden. Samtidig har alt ikke været forandring. Territoriet er forblevet det samme, Grundloven er den samme, folkestyret er trods store forandringer intakt, monarkiet er fortsat i god form, ligesom Danmark trods alle omskiftelser har formået at fastholde en position som et af verdens rigeste lande.    

Se filmen, hvor Thorsten Borring Olesen fortæller om en række hovedpunkter i perioden efter 1973. Filmen er godt otte minutter lang og den første af lektionens film. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.