Film til lektion 7, 1914-1945

Introduktion

Se filmen, hvor Bertel Nygaard fortæller om en række hovedpunkter fra perioden 1914-1945. Filmen er knap otte minutter lang og den første af lektionens film. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Stat og klasser

Se filmen, hvor Bertel Nygaard fortæller om staten, klasserne og samspiller herimellem. Filmen er godt otte minutter lang. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Besættelsen den 9. april 1940

Se filmen, hvor Niels Wium Olesen fortæller om, hvad den næsten kampløse besættelse betød for samarbejdspolitikken og forholdet til tyskerne. Filmen er godt 10 min. lang. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Den kvindelige Louis Armstrong

I filmen fortæller Bertel Nygaard om jazzmusik og kulturkamp i mellemkrigstidens Danmark. Jazzmusikken var bl.a. kommet til Randers, hvor man i begyndelsen af december 1940 kunne være heldig at opleve Trompetens Dronning, Valaida Snow. Filmen er omkring 12 minutter lang.  Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.