Lektion 8: Efterkrigstiden, 1945-1973

Af Anne Sørensen, ph.d., seniorrådgiver ved Aarhus Universitet 


Den tyske besættelse sluttede den 5. maj 1945, da Danmark blev befriet af britiske tropper – undtagen på Bornholm, der indtil april 1946 fortsat var besat, men nu af Sovjetunionen. Efterkrigstiden blev præget af internationale konflikter i nye former: den kolde krig og afkolonisering. Tre væsentlige forhold kendetegnede Danmark i denne periode: internationalisering, økonomisk vækst og kulturelle og politiske opbrud. Politisk, økonomisk og militært knyttede Danmark sig til den kolde krigs vestlige blok gennem forpligtende aftaler og samarbejder. Samfundet blev præget af vækst og velstand i turbofart, og sammen med den voksende velfærdsstat og forbrugersamfundet gjorde det, at befolkningen blev rigere og fik flere muligheder end nogensinde før. Og endelig skete der væsentlige kulturelle, sociale og politiske opbrud, især i form af ungdomsoprøret og en ændret politisk kultur med større fokus på enkeltsager og medier. Perioden sluttede med nye brud og overgange i 1973: Danmarks indtræden i EF, oliekrisen og den nye politiske situation efter jordskredsvalget i 1973. 

Se filmen, hvor Anne Sørensen fortæller om en række hovedpunkter fra perioden 1945-1973. Filmen er godt ti minutter lang og den første af lektionens film. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk', eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.