Vil du vide mere om verdenskrigsepoken, 1914-1945?

Her finder du et relevant udvalg af artikler, kilder og film fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Artikler


Kilder


Litteratur til videre læsning


Bendtsen, Bjarne: Mellem fronterne. Første Verdenskrigs aftryk i dansk litteratur og kultur 1914-1939 (2018).  

Christensen, Claus Bundgård, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45 (2005).  

Christiansen, Niels Finn: Klassesamfundet organiseres 1900-1925, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 12 (2. udg. 2004).

Dybdahl, Vagn, Ole Hyldtoft, H.C. Johansen og E. Helmer Pedersen: Krise i Danmark. Strukturændringer og krisepolitik i 1930’erne (1975).

Hansen, Svend Aage og Ingrid Henriksen: Sociale brydninger 1914-39, Dansk socialhistorie, bd. 6 (1980).

Gram-Skjoldager, Karen: Fred og folkeret. Dansk internationalistisk udenrigspolitik 1899-1939 (2012).  

Kaarsted, Tage og Aage Trommer: Krise og krig 1925-1950, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 13 (2. udg. 2004).  

Lidegaard, Bo: Overleveren, Dansk udenrigspolitiks historie bd. 4 (2003).