Vil du vide mere om reformation og magtstat, 1523-1660?

Her finder du et relevant udvalg af artikler, kilder og film fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Litteratur til videre læsning


Gamrath, Helge og Erling Ladewig Petersen: Tiden 1559-1648, bd. 2.2. af Danmarks historie, red. af Aksel E. Christensen m.fl., Gyldendal (1980).

Heiberg, Steffen: Christian 4. – En europæisk statsmand, Lindhardt og Ringhof (2017).      

Høiriis, Ole og Per Ingesman (red.): Reformationen. 1500-tallets kulturrevolution, bd. 2., Aarhus Universitetsforlag (2017).

Ingesman, Per og Jens Villiam Jensen (red.): Riget, magten og æren. Den danske adel 1350-1660, Aarhus Universitetsforlag (2001).

Jespersen, Knud J.V.: Tiden 1648-1730, bd. 3 af Danmarks historie, red. af Søren Mørch, Gyldendal (1989).  

Wittendorff, Alex: "På Guds og herskabs nåde, 1500-1600", i Olaf Olsen (red.), Gyldendals og Politikens Danmarks historie, 7, (2. udg. 2003).