Vil du vide mere om enevælde, 1660-1814?

Her finder du et relevant udvalg af artikler, kilder og film fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Kilder


Litteratur til videre læsning


Appel, Charlotte og Morten Fink-Jensen: Da læreren holdt skole. Tiden før 1780, Dansk skolehistorie bd. 1, Aarhus Universitetsforlag (2013).

Bjørn, Claus: Fra reaktion til grundlov, 1800-1850. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 10 (1990).

Fabricius Møller, Jes m.fl.: Historien om Danmark – Reformation, enevælde og demokrati, Gads Forlag (2017).

Feldbæk, Ole: Danmarks økonomiske historie 1500-1840, Systime (1993).

Feldbæk, Ole: Den lange fred, 1700-1800. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 9 (1990). 

Feldbæk, Ole: Nærhed og adskillelse 1720-1814. Danmark-Norge 1380-1814, bd. 4, Universitetsforlaget i Oslo (1998).

Feldbæk, Ole og Gunner Lind m.fl.: Stat, forvaltning og samfund fra middelalderen til 1901, Dansk Forvaltningshistorie bd. 1, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2000).  

Jespersen, Knud J.V. og Ole Feldbæk: Revanche og neutralitet 1648-1814, Dansk Udenrigspolitisk Historie bd. 2, Gyldendal (2002).

Lyngby, Thomas, Søren Mentz og Sebastian Olden-Jørgensen: Magt og pragt: enevælden 1660-1848, Gads Forlag (2010).

Løgstrup, Birgit: Bondens frisættelse. De danske landboreformer 1750-1810, Gads Forlag (2015).

Petersen, Jørgen Henrik, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Frem mod socialhjælpsstaten 1536-1898. Dansk Velfærdshistorie bd. 1, Syddansk Universitetsforlag (2010).

Scocozza, Benito: Ved afgrundens rand, 1600-1700. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 8 (1989).

Vendborg Pedersen, Mikkel (red.): Danmark - en kolonimagt, Danmark og kolonierne, Gads Forlag (2017).