Lektion 3: Senmiddelalderen, 1340-1523

Af Jeppe Büchert Netterstrøm, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet


I senmiddelalderen faldt befolkningstallet, og landbruget blev omlagt. Mange døde af pest, men de overlevende fik bedre vilkår. Efterhånden blomstrede handel og byliv, og borgerstanden voksede sig rig og selvsikker. Danmark var i begyndelsen af perioden næsten ophørt med at eksistere som selvstændigt rige, men det danske kongedømme blev genrejst og udviklede sig til Nordens dominerende magt. Samtidig stræbte kongerne efter at stå stærkere indadtil i det danske samfund. Det førte til voldsomme konflikter med adelen, som dog i vidt omfang støttede dannelsen af en solid centralmagt. Kirken var fortsat en vigtig aktør i samfundslivet og folks bevidsthed, men blev svækket over for konge og adel. Lægfolk fandt nye måder at dyrke religionen på, og viden og lærdom blev udbredt i stadig bredere kredse. Mod slutningen af perioden forsøgte Christian 2. at modernisere samfundet og bygge en stærk stat på borgerskabets økonomiske magt, men forsøget slog fejl. Lektionen slutter i 1523 med denne konges fald og afslutningen på unionen mellem de nordiske riger.

Se filmen, hvor Jeppe Büchert Netterstrøm fortæller om en række hovedpunkter fra perioden 1340-1523. Filmen er knap otte minutter lang og den første af tre film om senmiddelalderen. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.