Vil du vide mere om senmiddelalderen, 1340-1523?

Her finder du et relevant udvalg af artikler og kilder fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Litteratur til videre læsning


Arnórsdóttir, Agnes S., Per Ingesman og Bjørn Poulsen: Konge, kirke og samfund. De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder (2007).

Dahlerup, Troels: De fire stænder 1400-1500. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 6 (1989).

Hørby, Kai: Velstands krise og tusind baghold, 1250-1400. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 5 (1989).    

Ingesman, Per og Jens Villiam Jensen (red.): Danmark i Senmiddelalderen (1994).

Ingesman, Per og Bjørn Poulsen: Danmark og Europa i Senmiddelalderen (2000).

Ingesman, Per: ”Middelalderen” i Per Ingesman og Niels Arne Pedersen (red.): Kirkens historie, bd. 1 (2012) s. 311-779.

Kristensen, Hans Krongaard og Bjørn Poulsen: Danmarks byer i middelalderen (2016).

Ulsig, Erik: ”Pest og befolkningsnedgang i Danmark i det 14. århundrede”, i Historisk Tidsskrift, bd. 91, hæfte 1 (1991), s. 21-43.

Wittendorff, Alex: På Guds og Herskabs nåde, 1500-1600. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 7 (1989).