Lovforslag om kvinders valgret, 7. oktober 1887

Kilder

Kildeintroduktion:

Venstrepolitikeren Fredrik Bajers (1837-1922) første lovforslag om kvindelig valgret, der blev fremsat i 1886, nåede trods vedtagelse i Folketinget ikke videre til behandling i Landstinget, fordi der i mellemtiden blev udskrevet valg. Bajer fremsatte derfor forslaget på ny i oktober 1887 med enkelte ændringer. I stedet for kun at gælde København, omfattede forslaget nu hele Danmark. Til gengæld skulle det nu kun gælde ugifte kvinder og enker. Forslaget blev vedtaget i Folketinget og efterfølgende videresendt til Landstinget, hvor det blev nedstemt.

Se lovforslaget i Rigsdagstidende 1887-88, Tillæg A, spalte 2383.

Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed.

(Forelagt i Folkethinget den 7de Oktober 1887 af Folkethingsmanden for Skanderborg Amts 1ste Valgkreds [Bajer].)

§ 1
Valgret og Valgbarhed til Rigets kommunale Repræsentationer tilkommer de Enker og andre ugifte Kvinder, som hidtil deres Kjøn alene har udelukket fra de omhandlede Rettigheder, men som iøvrigt fyldestgjøre alle lovbestemte Betingelser for Udøvelsen af samme.

§ 2
Enhver i Lovgivningen mod § 1 stridende Bestemmelse ophæves.

§ 3
Denne Lov træder i Kraft, efterhaanden som der efter dens Stadfæstelse paa hvert Sted skal udarbeides ny kommunale Valglister.


Fredrik Bajer
Portræt af Fredrik Bajer fra omkring 1865. Fra: Det Kgl. Bibliotek

Om kilden

Dateret
07.10.1887
Oprindelse
Rigsdagstidende, 1887-88. Tillæg A, sp. 2383-84.
Kildetype
Lovforslag
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
07.10.1887
Oprindelse
Rigsdagstidende, 1887-88. Tillæg A, sp. 2383-84.
Kildetype
Lovforslag
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk