Stemmeprocenter ved kommunalvalg, 1909-1921

Kilder

Kildeintroduktion:

Det første kommunalvalg efter tildelingen af kommunal valgret til kvinder i 1908 blev afholdt i 1909. Her viste stemmeprocenten, at 50 % af de stemmeberettigede kvinder havde valgt at gøre brug af deres nyerhvervede valgret.

Tabellen herunder viser stemmeprocenterne for kvinder, mænd og befolkningen som helhed for kommunalvalgene i 1909, 1913, 1917 og 1921.

Stemmeprocenter ved kommunalvalg, 1909-1921

Om kilden

Dateret
Ca. 1921
Oprindelse
Statistisk Årbog 1909, 1913, 1917 og 1921
Kildetype
Statistik
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
19. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk