Forfatningskamp og massepolitik, 1864-1914

Film

Tag med Claus Møller Jørgensen på en billedbåren fortælling om forfatningskampen og om den sideløbende demokratiske udvikling i befolkningens politiske deltagelse.

Det, der sidenhen er blevet kaldt forfatningskampen, er betegnelsen for en politisk kamp mellem Højre og Venstre om tolkningen af forfatningen og nærmere bestemt af, hvem der havde ret til at danne regering. Det politiske parti Højre, der havde regeringsmagten frem til 1901, mente, at det var kongens ret at udpege regeringen. Venstre derimod krævede folketingsparlamentarisme, altså at regeringen byggede på Folketingets sammensætning – og dermed afspejlede befolkningens politiske vilje frem for kongens ønsker. Forfatningskampen blev bragt til ophør med et forlig i 1894, og i 1901 dannedes den første Venstreregering. Herefter blev folketingsparlamentarisme anset for det princip, regeringsmagten hvilede på – et princip, der i 1953 blev grundlovssikret. Sideløbende med den politiske kamp på Rigsdagen forandrede det politiske liv sig i det danske samfund grundlæggende. En stadig større del af den danske befolkning blev aktiveret politisk igennem partiers landsdækkende organisering i lokale vælgerforeninger og et finmasket net af partipolitiske aviser – det, der her kaldes massepolitik.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.

Om filmen

Forfatter(e)
Claus Møller Jørgensen
Tidsafgrænsning
1864 -1914
Medietype
Film
Sidst redigeret
22. september 2021
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk