Moderate Venstre, 1877-1910

Artikler

Moderate Venstre, en den del af Det Forenede Venstre (stiftet 1870), som 1878-81 og især fra ca. 1890 var indstillet på at indgå forlig med ministeriet Estrup.

Fra 1890 trådte Frede Bojsen (1841-1926) afgørende frem som leder af Det Moderate Venstre, der med godt halvdelen af Venstres folketingsmænd vedtog flere reformlove sammen med Højre. Valget i 1892 styrkede forligstilhængerne på begge sider, og med 25 medlemmer (15 sprang fra i sidste øjeblik) indgik Bojsen det storpolitiske forlig med Højre i 1894, der førte til konseilspræsident J.B.S Estrups (1825-1913) afgang til gengæld for anerkendelse af Københavns befæstning. Det Moderate Venstre var positivt indstillet over for et militært forsvar, skeptisk over for samarbejdet med Socialdemokratiet og afstandtagende over for brandesianismen. Der var et betydeligt grundtvigsk indslag i gruppen, men den repræsenterede i øvrigt forskellige lokale traditioner i Venstre; den største vælgertilslutning fandtes på Fyn, og Fyns Tidende var vigtigste talerør.

Efter 1894 mistede Det Moderate Venstre vælgertilslutning. Bojsen forlod i 1898 politik, og efter ham overtog først Klaus Berntsen, siden Niels Neergaard ledelsen. Ved dannelsen af det første venstreministerium i 1901 blev Det Moderate Venstre holdt udenfor. 1908-1910 smeltede gruppen sammen med andre dele af Venstre i det nuværende Venstre.

Frede Bojsen
Frede Bojsen (1841-1926), leder af Det Moderate Venstre. Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv

Læs mere om Moderate Venstre på denstoredanske.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
denstoredanske.dk, Claus Bjørn
Tidsafgrænsning
1877 -1910
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk og denstoredanske.dk. Gengivet med tilladelse fra Gyldendal og boet efter Claus Bjørn.