Stat og samfund, 1814-1914

Film

I denne film fortæller Claus Møller Jørgensen om centrale stats- og samfundsmæssige udviklinger i Danmark mellem 1814 og 1914.

I den danske stats historie blev 1800-tallet præget af tre sammenvævede udviklinger: politiseringen af stadig større dele af befolkningen fra 1830’erne, enevældens ophør i 1848 og helstatens opløsning i 1864. Efter 1870 udviklede der sig politiske partier, der hurtigt kom til at strides om magtfordelingen mellem Folketing og Landsting i det, som sidenhen er blevet kaldt forfatningskampen. Med hensyn til den samfundsmæssige udvikling blev perioden kendetegnet ved voksende sociale og økonomiske forskelle samt nye samfundsklasser både på land og i by. Efterhånden begyndte staten at træde ind med støtteordninger til de dårligst stillede, og socialhjælpsstaten slog igennem som et begrænset korrektiv til den selvregulerende økonomi.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.

Om filmen

Forfatter(e)
Claus Møller Jørgensen
Tidsafgrænsning
1814 -1914
Medietype
Film
Sidst redigeret
22. september 2021
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk