Christian Egander Skov

Forskningsområder: nyere tids danmarkshistorie, nyere tids dansk politisk historie, Det Konservative Folkeparti, modernitetskritik

Ph.d.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet