Erhvervspartiet 1918-1924

Artikler

Erhvervspartiet var et politisk parti, der i årerne 1918-1924 kæmpede for de små næringsdrivendes interesser.

Erhvervspartiets oprettelse kan ses som et politisk udslag af den voksende økonomiske og organisatoriske modsætning mellem de små næringsdrivende og det mere velstilede borgerskab. Erhvervspartiet fremstod i denne strid som de små næringsdrivendes parti, som i deres politiske retorik rettede kraftige angreb imod de større næringsdrivende. Partiet begyndte som et lokalt københavnsk parti og opstillede første gang ved Folketingsvalget i 1918, hvor de fik et mandat. Fra begyndelsen søgte partiet at knytte erhvervslivets organisationer til sig og spillede her på splittelsen mellem middelklassen og borgerskabet.

I 1919 etablerede Erhvervspartiet en landsorganisation og det fik i 1920 2,9% af stemmerne og fire mandater. Da erhvervspartiet søgte sit vælgergrundlag sammesteds som Det Konservative Folkeparti, fremstod disse partier som strategiske hovedmodstandere og udkæmpede særligt omkring 1920 en heftig strid om de næringsdrivendes gunst og om indflydelsen i deres organisationer.

Erhvervspartiet fik dog aldrig afgørende parlamentarisk indflydelse og røg ud af folketinget ved valget i 1924, hvorefter dets rolle i dansk politik var udspillet. Indirekte bevirkede partiets eksistens imidlertid en svækkelse af Det Konservative Folkepartis mellemstandspolitik i den ideologiske strid mellem middelstand og storindustri, der udspillede sig indenfor dette parti fra 1918-1920.

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1918 -1924
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Jørgen Fink: Storindustri eller Middelstand (2000)

Erik Nordholt: ”Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse” i Erhvervshistorisk årbog (1972), s. 114.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1918 -1924
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Jørgen Fink: Storindustri eller Middelstand (2000)

Erik Nordholt: ”Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse” i Erhvervshistorisk årbog (1972), s. 114.

Udgiver
danmarkshistorien.dk