Halfdan Hendriksen, 1881-1961

Artikler

Halfdan Hendriksen var grosserer og konservativ politiker, hvis væsentligste politiske indsats lå i grundlovsdebatten 1936-1939 samt under besættelsen, hvor han var minister i samarbejdsregeringen 1940-1943. 

Konservativ Rigsdagsmand

Halfdan Hendriksen blev født i København i 1881. Han kom tidligt ind i rederibranchen, og fra 1910 drev han egen grosserervirksomhed, hvor han handlede med fisk. Hendriksens løbebane i Det Konservative Folkeparti var i udgangspunktet organisatorisk, og han var i årene 1930-1945 formand for partiets vælgerforening i København. Han blev i 1924 valgt i Folketinget, hvor han sad frem til valget i 1932, hvor han overgik til Landstinget. Trods sine mange år som aktiv politiker opfattede han sig i mindre grad som politiker end som Købmand, der repræsenterede en handelspolitisk sagkundskab i politik.

På trods af sin erhvervsbaggrund som grosserer knyttede Halfdan Hendriksens rødder ham til den bredere middelklasse. Han tilhørte således Det Konservative Folkepartis såkaldte socialkonservative venstrefløj og ønskede ligesom partiets formand John Christmas Møller (1894-1948) at placere partiet som et folkeligt, demokratisk middelklasseparti. Dette kom til udtryk i grundlovsdebatten 1936-1939, hvor han ligesom Christmas Møller – men i modsætning til landstingsgruppens flertal – ønskede en grundlovsreform, der skulle stække Landstinget og styrke Folketinget. Selvom grundlovsforslaget faldt ved folkeafstemningen i 1939, var debatten afgørende for at markere en moderne konservatismes sejr over traditionelle Højre-synspunkter.

Under og efter besættelsen

Halfdan Hendriksen kom til at spille en hovedrolle i dansk politik under besættelsen. Som andre konservative havde han før 9. april 1940 kritiseret den socialdemokratisk-radikale regerings forsvarspolitik for at være for svag, men da den tyske besættelse blev en realitet, støttede han samarbejdspolitikken som en national nødvendighed. I oktober 1940 blev han handelsminister i samarbejdsregeringen, efter John Christmas Møller af besættelsesmagten var blevet tvunget til at træde af. Handelsministeriet blev en af de tungere ministerier under besættelsen, idet ministeriet var et knudepunkt for en række af de problemer, som forholdet til Tyskland, besættelsen og forsyningssituationen skabte. Varerationeringen blev således en af ministeriets væsentligste arbejdsområder.

Halfdan Hendriksen blev siddende i regeringen frem til samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943, selvom han havde ønsket at trække sig allerede året før som følge af tyskernes stigende indblanding i det politiske liv. Hans rolle som minister helt frem til 1943 betød, at han på grund af modstandsbevægelsens krav og til sin store skuffelse var afskåret fra at deltage i den befrielsesregering, der dannedes efter befrielsen.

Halfdan Hendriksen forblev dog aktiv i politik og spillede en hovedrolle i Det Konservative Folkeparti i den umiddelbare efterkrigstid. Han sad i Landstinget til dettes opløsning ved grundloven af 1953 og var herefter medlem af Folketinget frem til 1957, ligesom han fra 1948-1957 bestred den overvejende organisatoriske post som partiets landsformand.

Halfdan Hendriksen i 1953

Den konservative politiker Halfdan Hendriksen, 1953. Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv
 

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1881 -1961
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. januar 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Barfod, Jørgen H.: I kamp for friheden (1956).

Bølling, Hans m.fl. (red): Halfdan Hendriksen – en dansk købmand og politiker (1956).

Christmas-Møller, Wilhelm: Christmas, b. II (1993).

Egander Skov, Christian: Konservatisme i mellemkrigstiden (2016).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1881 -1961
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. januar 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Barfod, Jørgen H.: I kamp for friheden (1956).

Bølling, Hans m.fl. (red): Halfdan Hendriksen – en dansk købmand og politiker (1956).

Christmas-Møller, Wilhelm: Christmas, b. II (1993).

Egander Skov, Christian: Konservatisme i mellemkrigstiden (2016).

Udgiver
danmarkshistorien.dk