Aage Kidde, 1888-1918

Artikler

Aage Kidde var en dansk konservativ politiker, der med en vision om en nationalt og socialt ansvarlig konservatisme nåede at præge en hel generation af konservative politikere, inden han selv døde i en ung alder som følge af den spanske syge.

Aage Kiddes politiske karriere begyndte i foreningen To Løver, en fraktion af Studenterforeningen i København med særligt fokus på det sønderjyske spørgsmål. Han blev senere leder af selve Studenterforeningen, og under hans lederskab blev der her skabt et stærkt konservativt miljø, der talte navne som John Christmas Møller (1894-1948), Ole Bjørn Kraft (1893-1980) og Victor Pürschel (1877-1963) med flere. I høj grad stod Kidde fadder til den generation af såkaldte studenterforeningspolitikere, som fra 1920’erne blev indvalgt for Det Konservative Folkeparti og prægede partiet med deres meget ideologiske og nationale konservatisme.

Under Kidde blev Studenterforeningen på Københavns Universitet således forvandlet fra en social forening til en konservativ højborg. Kidde var også manden bag den organisatoriske opbygning af den konservative ungdomsbevægelse fra 1909 og frem.

Politisk karriere

Aage Kidde stod for en ny konservatisme, der var både social og national. På den måde stod han i opposition til både det gamle Højres økonomisk liberale konservatisme såvel som de meget pragmatisk orienterede personer på Det Konservative Folkepartis venstrefløj. Mere end nogen anden sag var det dog det sønderjyske spørgsmål, der optog Kidde. Da han i 1918 blev valgt til Folketinget for de konservative, blev det hans mærkesag at forpligte partiet på en linje, der skulle sikre genforeningen af den størst mulige del af Sønderjylland med Danmark.

På grund af Aage Kiddes organisatoriske dygtighed, klare ideologiske bevidsthed og politiske tæft blev han af sine støtter regnet for manden, der kunne virkeliggøre visionen om et folkeligt, konservativt parti. Hans modstandere derimod opfattede ham som et dygtigt, men kynisk magtmenneske. I 1918 blev han dog ramt af den spanske syge og døde. Det blev i stedet hans elev, John Christmas Møller, der kom til at videreføre arbejdet. Dermed blev hans virke Kiddes vigtigste arv til dansk politik.

Aage Kidde
Portræt af Aage Kidde. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1888 -1918
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Christmas Møller, Wilhelm: Christmas Møllers politiske læreår (1983).

Egander Skov, Christian: Konservatisme i mellemkrigstiden (2016).

Udgiver
danmarkshistorien.dk