Victor Pürschel, 1877-1963

Artikler

Victor Pürschel var en markant konservativ politiker i 1920’erne, men blev efterhånden kørt ud på et sidespor i magtkampen med partifællen, John Christmas Møller (1894-1948). Pürschel undergik i mellemkrigstiden en radikalisering, der ledte til hans brud med partiet i 1938 og et engagement på den yderste højrefløj.

Leder af den konservative folketingsgruppe

Victor Pürschel tilhørte den generation af konservative politikere, som blev valgt ind i den konservative folketingsgruppe i 1920. Han fremstod hurtigt som en af de mere talentfulde i dette kuld af studenterforeningspolitikere, der også talte den noget yngre, senere partiformand, John Christmas Møller.

I 1922 blev Pürschel valgt som gruppeformand for den konservative folketingsgruppe. Ligesom Christmas Møller stod han for en stærkt forsvarsvenlig, national linje og ønskede at frigøre Det Konservative Folkeparti fra Venstre. Under Pürschels politiske ledelse opstod splittelsen mellem en fløj, der ønskede at støtte byerhvervene gennem øget told på import, og en fløj, der tværtimod mente, at man skulle støtte landbruget, som havde brug for at kunne importere råstoffer. Det var i høj grad en splittelse om, hvor Det Konservative Folkepartis tyngdepunkt skulle ligge. Pürschel stod stejlt på byerhvervenes side, mens Christmas Møller gjorde sig til talsmand for landbofløjen.

Under Pürschels lederskab vandt partiet stor fremgang, hvilket kulminerede, da partiet ved valget i 1926 opnåede hele 20 % af stemmerne og 30 mandater i Folketinget. For at støtte byerhvervene forsøgte Pürschel i 1927 at indgå et toldpolitisk forlig med Socialdemokratiet uden om Venstreregeringen. Dette mislykkedes imidlertid og herved strandede Pürschels politiske projekt. I 1928 overtog Christmas Møller følgelig posten som gruppeformand.

Politisk isolation og højreradikal tilknytning

Gennem 1930’erne blev Pürschel en stadig mere isoleret skikkelse i dansk politik. Det medførte en forbitrelse og en radikalisering, så Pürschel fremstod som en stadig mere uforsonlig modstander af Christmas Møller og en stadig større tilhænger af autoritære antidemokratiske ideer.

I 1938 blev Pürschel truet med ekskludering af partiet på grund af sit samarbejde med den nazistiske pastor, Anders Malling. Samme år forlod Pürschel selv partiet som protest mod Det Konservative Folkeparti forlig med den socialdemokratisk-radikale regering om en ny grundlov. Han stod herefter i spidsen for partiet 'Nationalt Samvirke' og et mislykket forsøg på at forene højrefløjen i 'Den Nationale Liga'. I 1941 blev han formand for det højreradikale Dansk Folkeparti (1941-43), som han imidlertid allerede samme år forlod på grund af dets tiltagende nazificering. Herefter spillede Pürschel ingen videre rolle i dansk politik.

Victor Pürschel
Billede taget under rigsdagsdelegationen til Grønland og Færøerne i 1923. Victor Pürschel ses længst til højre. Foto: Det Kgl. Bibliotek 

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1877 -1963
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. april 2014
Sprog
Dansk
Litteratur

Winther, Jens: Fra krise til krig. Det konservative folkeparti historie i et halvt århundrede, bind II (1966).

Christmas Møller, Wilhelm: Christmas, bind 1 & 2 (1993).

Lundbak, Henrik: Staten stærk og folket frit (2001).

Pürschel, Victor: Ret kurs – et længdesnit (1957).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1877 -1963
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. april 2014
Sprog
Dansk
Litteratur

Winther, Jens: Fra krise til krig. Det konservative folkeparti historie i et halvt århundrede, bind II (1966).

Christmas Møller, Wilhelm: Christmas, bind 1 & 2 (1993).

Lundbak, Henrik: Staten stærk og folket frit (2001).

Pürschel, Victor: Ret kurs – et længdesnit (1957).

Udgiver
danmarkshistorien.dk