Skolehistorie i billeder

Øvrige

I forbindelse med udarbejdelsen af temaet "Skolelovgivning I Danmark efter 1521" har danmarkshistorien.dk indsamlet en række skolehistoriske billeder, der illustrerer skolens udvikling fra midten af 1800-tallet til i dag. Billederne findes alle tilgængelige i databaserne Aarhusbilleder.dk, kbhbilleder.dk og arkiv.dk

Tak til Egvad Egnshistoriske Samling, Frederiksberg Stadsarkiv, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte, Silkeborg Arkiv og Lokalhistorisk Samling, Aarhus Kommunes Biblioteker for tilladelse til at bringe billederne. Links til arkivernes hjemmesider ses under eksterne links.

SkoleMette (Mette Thorsen f. Rasmusdatter). Pedel ved Aarhus Katedralskole ca. 1840. Med tekst: A gjø'r et Fanden slaae mæ it Hr. Professor! - Billede bragt i: Århus profiler / Emanuel Sejr, s.76. Foto: Aarhusbilleder.dk

Kronprinsesse Louises Husgerningsskole - Den praktiske Tjenestepigeskole på hjørnet af Niels Ebbesens Vej. Vejen i forgrunden er dog Lykkesholms Allé. Skolen åbnede i 1873 og var senere kendt under navnet Kronprinsesse Louises Husgerningsskole. Billedet er bragt i Illustreret Tidende 1872/73. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

Den katolske Sankt Andreas Kirke og skolen Sankt Andreas Kollegiet set fra syd. Billedet er taget inden en ny stor fløj blev bygget til skolen i 1876-77.Kollegievej var tidligere en del af Mosehøjvej. Kirken og den ældste del af skolen opført 1873. Skolen blev drevet af jesuitere og nedlagt som skole i 1920. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte  

Brabrand Skoles ældste skolebillede, ca. 1877. Den ranke pige nr. 3 fra højre på bænker er Nielsine Tandskov, der siden i en årrække drev sin egen privatskole på Jernbanevej i Brabrand. Billedet er udførligt beskrevet i August F. Schmidt 'Brabrand og Aarslev Sognes Historie' - bind IV side 81-82. Foto: Brabrand-Aarslev lokalhistoriske arkiv, Aarhusbilleder.dk

Borgerdrengeskolen, Østre Møllesti 2, Aarhus. Eleverne er fotograferet ca. 1880. Foto: Aarhusbilleder.dk

Borgerpigeskolen Vestergade 23, Aarhus. Eleverne er fotograferet ca. 1884. Foto: Aarhusbilleder.dk

Theodora Lang byggede i 1886 sin første skole i Silkeborg. Siden blev et seminarium, et gymnasium og en forskole føjet til, og Theodora Lang var med til at udtænke den nye skolelov i 1903. Foto: Silkeborg Arkiv -  arkiv.dk

En flok børn foran skolebygningen på Falkonér Allé, ca. 1890. Skolen blev opført i 1863, og blev senere brugt som administrationsbygning for kommunens skattevæsen. Nedrevet 1953. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv  

Lærerne ved Silkeborg skolevæsen på åletur, 1890. Foto: Silkeborg Arkiv 

Ole Jacobsens Realskole, ca. 1890. Elever og lærere foran den lille privatskole i villaen Hyldegårdsminde. Skolen blev grundlagt af Ole Jacobsen i 1867 og eksisterede indtil 1918. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 

Småbørn og skolebørn i Anna Sidenius' skole . Børn og fire lærerinder i skolegården. Skolen hed "Vældegård", hvor Anna Sidenius var skolebestyreinde. Tidligere adresse, Gjentoftevejen (1896-1898) og Vældegårdsvej 4 ca. 1900. Gentoftegade 20 fra 1901-1903. Der var tilsyneladende børnehave i tilknytning til skolen. Sidste navn: Frk. Bruhns Børneskole i Gentofte. Andre navne: Remilla Bruuns Pigeskole i Gentofte. Oprettet 1881. Nedlagt tidligst 1903. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Andenlærer Magne Kjems underviser skoleelever i naturhistorie. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Skolebakken og Aarhus Katedralskole, Aarhus, ca. 1909. Foto: Aarhus Stadsarkiv, Aarhusbilleder.dk

Skolen på La Cours Vej, 1911. Drengenes gymnastiksal. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv  

Frederiksberg Realskole. Elever fra 4. mellem i Hasle på skoleudflugt til Jons Kapel, 6. april 1914. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

 

Skolen på La Cours Vej, 1920. Drenge spiller rundbold med tilskuere på sidelinien. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv 

Skoleinspektør Carl Pedersen, lærerinde Ellen Ring, lærerinde Sigrid Asmussen, lærerinde Petrea Jensen, lærer Magne Kjems, lærerinde Anna Nielsen og lærer Ejnar Asmussen står ved talerstolen i gymnastiksalen ved Skovshoved Skoles 200 års jubilæum 3. november 1921. På væggen i baggrunden ses et billede af Hvidøre Skole og i forgrunden en model af samme. Hvidøre Skole, en rytterskole, blev oprettet i 1721 og lå på Strandvejen ved Hvidøre. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte


Gruppebillede med skoleelever fra Skovshoved Skole som spiller skolekomedien "På danseskole" af Carl Møller, instrueret af viceskoleinspektør Magne Kjems. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 

Åby Skole. Drenge fra 8. klasse i skolekøkkenet, 1938. Foto: Aarhus Kommunes Biblioteker, Aarhusbilleder.dk

Klassebillede fra Ny Munkegades Skole, Aarhus. 4. mellem C, årgang 1941/42 ses sammen med læreren Holger Schou. Foto: Aarhus Kommunes Biblioteker, Aarhusbilleder.dk

To drenge på Hellerup Skole laver et fysikforsøg. Billedet er udateret. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 

Frederiksberg Gymnasium. Fem studenter i gymnasiets skolegård. Fra venstre: Brincher, Anne; Kiilerich, Bent; Koch, Maja; Amtoft, Bente; Andersen, Henrik Steen. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv 

Gang på Vestjysk Gymnasium Tarm, hvor væggene er fyldt med trofæsamling, skænket af direktør Houmand, Lønborggård. Billedet er udateret. Foto: Ringkjøbing-Skjern Kommunes Biblioteker, Egvad Egnshistoriske Samling 


Skoleidrætsstævne Aarhus Stadion 1959. Foto: Aarhus Stadsarkiv, Aarhusbilleder.dk

Emneuge om matematik, Silkeborg 1983. Tværfaglighed var et af de nye elementer i folkeskolens undervisning, som blev indført med skoleloven i 1975. Foto: Silkeborg Arkiv

Mosegårdsskolen i Gentofte, 1984. Eleverne fra 6.a arbejder flittigt. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

 

Landsstævne i idræt for gymnasieskoler, Silkeborg 1988. Foto: Silkeborg Arkiv

 

Danmarks Pædagogiske Bibliotek har ligeledes bidraget med billeder til temaet, idet danmarkshistorien.dk har fået tilladelse til at bringe en række billeder af bibliotekets anskuelsestavler. Se anskuelsestavlerne her.

Hele temaet om skolehistorie, "Skolelovgivning i Danmark efter 1521" kan du læse her.