Danske flyveblade under afstemningskampen i Nord- og Mellemslesvig, 1920

Artikler

I forbindelse med folkeafstemningen om dansk eller tysk tilhørsforhold i Nordslesvig (Sønderjylland) og Mellemslesvig i 1920 blev der udgivet store mængder skrifter og flyveblade, der havde til formål at påvirke modtageren til at stemme dansk eller tysk. I denne kilde kan du se eksempler på danske flyveblade. Flyveblade – også kaldet løbesedler - var et kommunikationsmiddel, der især havde gennemslagskraft som et billigt og hurtigt medie til massedistribution før udbredelsen af radio og tv.

De her viste flyveblade blev især brugt som en diskussionskanal, hvor danske flyveblade prøvede at imødegå tyske flyveblades påstande. Et centralt emne var økonomi og arbejdsforhold. Dette skyldtes især Flensborgs store arbejderklasse, som begge bevægelser forsøgte at påvirke. Økonomiske argumenter blev brugt i forsøg på at overtale dem, som måske var i tvivl om deres nationale ståsted, eller som valgte efter fornuftshensyn. Men også aktuelle emner som 1. verdenskrig, leveforhold og den politiske situation blev anvendt af begge parter. Flyvebladene var et propagandamiddel, og deres oplysninger og fakta var derfor ikke altid i overensstemmelse med de egentlige forhold eller politiske aftaler i hverken Danmark eller Tyskland. De giver dog et interessant indblik i, hvordan det nationale spørgsmål blev diskuteret, forhandlet og formidlet forud for de nationale folkeafstemninger.

Folkeafstemningen fandt sted ad to omgange: den 10. februar i Nordslesvig (det nuværende Sønderjylland), hvor det endte med et dansk flertal, og den 14. marts 1920 i Mellemslesvig, hvor resultatet blev et flertal for tysk tilhørsforhold. Nordslesvig, som udgjorde zone 1, havde et stort dansk befolkningsflertal, og derfor var det særligt i områderne langs grænsen og i Mellemslesvig, der udgjorde zone 2, at den danske og tyske bevægelse forsøgte at hente stemmer.

Du kan læse den tilsvarende artikel om de tyske flyveblade her

Bauhandwerker und –Arbeiter!
Oprindelse: Det Kongelige Bibliotek

Tysk tekst:
Bauhandwerker und –Arbeiter!
In Deutschland steigen die Preise für Baumaterialien ins Unermessliche, die Mieten dürfen aber nicht gesteigert werden. Folge: Die ganze Bautätigkeit ist lahmgelegt!
In Dänemark gesunde Entwicklung und rege Bautätigkeit.
Wollt Ihr arbeitslos werden?

Dansk oversættelse:
Bygningsarbejdere og – arbejdere!
I Tyskland stiger priserne på byggematerialer umådeligt meget, men huslejer må ikke stige. Konsekvens: Hele byggeindustrien er lammet!
I Danmark er der sund udvikling og ivrig byggeaktivitet.
Vil I være arbejdsløse?

 

Plakat
Oprindelse: Det Kongelige Bibliotek

Tysk tekst:
Arbeiter!
Die Plakate des deutschen Ausschusses erzählen, dass Ihr nichts Besseres verlangen könnt, als eine deutsche sozialistische Republik.
Ja, Ihr könnt – Ihr könnt gute und lohnende Arbeit verlangen, die Euch und Eure Familie ernähren kann. Das bietet Dänemark Euch und gleichzeitig größere soziale und kulturelle Freiheit, als noch so viele deutsche Republiken je bieten werden.
Nicht auf das Etikett, sondern auf den Inhalt kommt es an.
In dem freien Volke Dänemark liegt Eure Zunkunft.

Dansk oversættelse:
Arbejdere!
Det Tyske Udvalgs[1] plakater fortæller, at I ikke kan forlange noget bedre end en tysk socialistisk republik.
Jo, I kan – I kan forlange et godt og indbringende arbejde, som kan ernære jer og jeres familie. Dette tilbyder Danmark jer, samtidig med en større social og kulturel frihed end nok så mange tyske republikker nogensinde vil kunne tilbyde.
Det kommer ikke an på etiketten, men indholdet.
Jeres fremtid ligger blandt Danmarks frie folk.

 

Die Auslandsschulden
Oprindelse: Den Slesvigske Samling, Flensborg

Tysk tekst:
Die Auslandsschulden
Deutschland: Vor dem Kriege eine Aktivmasse von etwa 25 Milliarden Mark;
Nach dem Kriege eine Auslandsschuld von etwa 400 Milliarden Mark.
Dänemark: Vor dem Kriege eine Auslandsschuld von fast 1 Milliarde Kronen;
Nach dem Kriege eine Aktivmasse von 850 Millionen Mark.
Dänemark hat seine Auslandsschulden abbezahlt und eine bedeutende Aktivmasse erworben und hat außerdem sein gesamtes Erwerbsleben bedeutend erweitert und gefestigt.

Dansk oversættelse:
Udlandsgælden
Tyskland:
Før krigen en nationalbeholdning på 25 milliarder mark;
Efter krigen en udlandsgæld på 400 milliarder mark.
Danmark: Før krigen en udlandsgæld på næsten 1 milliard kroner;
Efter krigen en nationalbeholdning på 850 millioner mark.
Danmark har betalt sin udlandsgæld, har opbygget en betydelig nationalbeholdning og har desuden
udvidet og konsolideret hele sit erhvervsliv betydeligt.

 

Dänemark ist das freieste und demokratischste Land der Welt!
Oprindelse: Det Kongelige Bibliotek

Tysk tekst:
Dänemark ist das freieste und demokratischste Land der Welt!
Jede Gemeinde wählt selbst ihre Beamten und bestimmt frei über Kirchen- und Schulsprache.
Eine nationale Unterdrückung ist in Dänemark unmöglich!

Dansk oversættelse:
Danmark er det frieste og mest demokratiske land i verden!
Enhver kommune vælger selv sine embedsmænd og bestemmer frit over kirke- og skolesprog.
En national undertrykkelse er i Danmark umulig!

 

Eltern!
Oprindelse: Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Tysk tekst:
Eltern!
In Deutschland nehmen Diebstahl, Raub und Mord erschreckend zu. In Dänemark gibt es gesunde wirtschaftliche und sittliche Zustände.
Sollen Eure Kinder verkommen?
Rettet sie heraus aus dem Sumpf!

Dansk oversættelse:
Forældre!
I Tyskland vokser tyveri, røveri og mord med skræmmende tempo. I Danmark er der sunde økonomiske og moralske forhold.
Skal jeres børn fordærves?
Red dem ud af sumpen!

 

All’ unsre Not ist jetzt vorbei
Oprindelse: Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Tysk tekst:
All’ unsre Not ist jetzt vorbei:
Tondern wird dänisch, glücklich und frei!

Dansk oversættelse:
All vor nød er nu forbi:
Tønder bliver dansk, lykkelig og fri!

 

Arbeiter!
Oprindelse: Den Slesvigske Samling, Flensborg

Tysk tekst:
Arbeiter!
Die Plakate des deutschen Ausschusses erzählen, dass Dänemark keine Industrie besitzt und dass Ihr daher bei der Wiedervereinigung mit Dänemark arbeitslos werdet. – Die Wahrheit ist, dass
Dänemarks Industrie heutzutage 35 pCt. der Landeseinwohner beschäftigt,
in den letzen 15-20 Jahren sich stark und gesund entwickelt hat, in technischer Beziehung sehr hoch steht, mehr und mehr Arbeitskräfte nötig hat
und ihren Arbeitern – bei achtstündiger Arbeitszeit – im Verhältnis zu den Kosten der Lebensführung höhere Löhne zahlt als irgend ein anderes Land,
2 Kronen statt 3 Mark.
Der dänische Arbeiter verdient 2 Kronen in der Stunde, wo Ihr 3 Mark habt. Wofür könnt Ihr mehr kaufen – 3 Mark oder 2 Kronen? (Eine Mark hat bekanntlich einen Wert von 7 (sieben!) Oere!)

Dansk oversættelse:
Arbejdere!
Plakaterne fra Det Tyske Udvalg fortæller, at Danmark ikke har nogen industri, og at I derfor vil blive arbejdsløse. – Sandheden er, at
Danmarks industri i dag beskæftiger 35 % af befolkningen,
at den de sidste 15-20 år har udviklet sig stærkt og sundt og i teknisk henseende er på meget højt niveau,
har brug for mere og mere arbejdskraft
og at dens arbejdere – på en otte timers arbejdsdag – i forhold til leveomkostningerne får højere lønninger end i noget andet land,
2 kroner i stedet for 3 mark.
Den danske arbejder tjener 2 kroner i timen, hvor I får 3 mark. For hvad kan I købe mest – 3 mark eller 2 kroner? (En mark har som bekendt en værdi af 7 (syv!) øre!)

 

Mutter!
Oprindelse: Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Tysk tekst:
Mutter!
Denke an das Wohl Deiner Kinder!
Die Säuglingssterblichkeit war schon vor dem Kriege in Deutschland 1½mal so gro? wie in Dänemark. Die Sterblichkeit der Kinder von 1-6 Jahren stieg in Deutschland von 1913-1916 um 49,3 Prozent. Die Zahl der Tuberkulosefälle in Deutschland stieg während des Krieges auf das 3½fache.
Sollen Deine Kinder in diesem Elend bleiben? Rette sie und stimme dänisch!

Dansk oversættelse:
Mor!
Tænk på dine børns trivsel!
Spædbørnsdødeligheden var allerede før krigen 1 ½ gange større i Tyskland end i Danmark. Dødeligheden for børn mellem 1-6 a?r var i Tyskland fra 1913-1916 pa? 49,3 %. Antallet af tuberkulosetilfælde steg i Tyskland under krigen til det 3½-dobbelte.
Skal dine børn blive i denne elendighed? Red dem og stem dansk!

 

Sei treu
Oprindelse: Lokalhistorisk Arkiv for gl. Tønder Kommune

Tysk tekst:
Sei treu
Deiner Heimat, Deinem schleswigschen Volke und Deiner selbst!

Die Preussen wollten unser Volkstum und unsere schleswigsche Eigenart zerstören. Tausend Jahre sind wir Schleswiger gewesen.
Wir wollen Schleswiger bleiben!
Darum stimmen wir dänisch!

Dansk oversættelse:
Vær tro
mod din hjemegn, dit slesvigske folk og dig selv!

Preusserne ønskede at nedbryde vores folkesjæl og vores slesvigske egenart. I tusind år har vi været slesvigere.
Vi vil blive ved med at være slesvigere!
Derfor stemmer vi dansk!

 

Tondern war Stiefkind fünfzig Jahre lang!
Oprindelse: Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Tysk tekst:
Tondern war Stiefkind fünfzig Jahre lang!
Tondern erhält jetzt Schnellzugverkehr an der Westbahn und durchgehende Schnellzugverbindung Tondern-Sonderburg-Faaburg-Kopenhagen.
Der westliche Teil des Kreises Hadersleben wird zum Amt Tondern geschlagen.
Tondern wird sich unter dänischer Herrschaft ebenso glänzend entwickeln wie alle jütlichen Städte seit 1864.
Bürger, sichert die Zukunft Eurer Stadt!

Tønder var et stedbarn i 50 år!
Tønder får nu hurtigtogstrafik på Vestbanen og en direkte hurtigtogsforbindelse Tønder-Sønderborg-Fåborg-København.
Den vestlige del af Haderslevegnen bliver lagt til Tønder Amt.

Tønder vil under dansk herredømme udvikle sig ligeså? strålende som alle andre jyske byer siden 1864.

Borgere, sikr fremtiden for jeres by!

 

Flensburg!
Oprindelse: Den Slesvigske Samling, Flensborg

Tysk tekst:
Flensburg!
2/3 deines Hinterlandes ging am 10. Februar zu Dänemark zurück.
Flensburg!
du stimmtest 1867 für Dänemark.
Willst du jetzt für Preussen in den Ruin gehen?

Dansk oversættelse:
Flensborg!
2/3 af dit opland vendte tilbage til Danmark den 10. Februar[2].
Flensborg!
du stemte for Danmark i 1867[3].
Vil du nu gå fallit for Preussens skyld?

 

Deutsche Urteile
Oprindelse: Den Slesvigske Samling, Flensborg

Tysk tekst:
Deutsche Urteile.
811
wird durch Vertrag zwischen Karl dem Grossen und dem dänischen König Henning die Eider als Grenze zwischen dem Reiche der Sachsen und dem der Dänen festgesetzt.
1424
fällte Kaiser Sigismund als Obmann in einem Streit zwischen den holsteinischen Grafen und dem dänischen Könige das Urteil, dass Schleswig immer an Dänemark gehört habe und immer an Dänemark gehören solle.
1865
wurde von einem aus preußischen Kronjuristen bestehenden Kollegium das Urteil gefällt, dass der dänische König Christian IX. allein das Erbrecht und das Eigentumsrecht an Schleswig besäße.

Dansk oversættelse:
Tyske domme.
811

bliver Ejderen ved en traktat mellem Karl den Store og den danske konge Henning Ejderen fastlagt som grænse mellem saksernes og danskernes rige.
1424
traf kejser Sigismund som dommer i en strid mellem de holstenske grever og den danske konge den afgørelse, at Slesvig altid havde hørt til Danmark og altid skulle tilhøre Danmark.
1865
afsagde det siddende kollegium af preussiske kronjurister[4] den afgørelse, at alene den danske kong Christian 9. havde arveret og ejendomsret til Slesvig.


Ordforklaringer m.m.

[1] Kronjurist: en stats eller en regerings rådgiver i vanskelige folke- eller statsretslige spørgsmål.

[2] Ved folkeafstemningen den 10. februar 1920 havde et flertal i Nordslesvig (Sønderjylland) stemt for dansk tilhørsforhold. Afstemningen i Mellemslesvig – herunder Flensborg – blev afholdt den 14. marts 1920.

[3] De danske opstillede fik i 1867 flertallet af stemmerne i Flensborg til det tyske rigsdagsvalg.

[4] Det Tyske Udvalg for Hertugdømmet Slesvig organiserede den tyske afstemningskampagne.

Om artiklen

Forfatter(e)
Drude Terkildsen Bill
Tidsafgrænsning
1920 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om artiklen

Forfatter(e)
Drude Terkildsen Bill
Tidsafgrænsning
1920 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk