Den Internationale Kommission: ”Anordning angaaende Ophidsning imod den Internationale Kommissions Paabud etc.”, 17. februar 1920

Kilder

Kildeintroduktion:

Den Internationale Kommission (CIS) udgav den 17. februar 1920 følgende anvisninger, hvor det blev gjort klart, at man ville slå ned på optøjer eller ballade i forbindelse med den kommende folkeafstemning i zone 2 (Mellemslesvig), som var den ene af to folkeafstemninger, som skulle afgøre, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle gå efter 1. verdenskrig.

Beslutningen om at afgøre grænsedragningen ved folkeafstemninger blev truffet under forhandlingerne om fredsbetingelserne i Versailles, som resulterede i Versaillestraktaten i 1919. Traktaten udstak retningslinjer for, hvem der måtte stemme, og hvordan det skulle foregå. I den forbindelse overtog CIS forvaltningen af afstemningszonerne fra Tyskland for at sikre, at afstemningerne blev frie og uafhængige. CIS oprettede blandt andet en særlig domstol, som udelukkende behandlede sager vedrørende afstemningen i zone 2. I 1. zone (Nordslesvig; det nuværende Sønderjylland) endte afstemningen den 10. februar 1920 med et dansk flertal, mens der i 2. zone den 14. marts var flertal for fortsat tysk tilhørsforhold.

Bekendtgørelser fra Den internationale Kommission for Slesvig

Nr. 5 udgivet den 19. Februar 1920.

Den Internationale Kommissions Anordning af 17. Februar 1920 angaaende Ophidsning imod den Internationale Kommissions Paabud etc.

Ifølge Anordning af idag fra den Internationale Kommission angaaende Oprettelse af en særskilt Domstol vil den blive ilagt Straf:

1. som viser Trodsighed imod de Paabud, som gives af den Internationale Kommission eller af Politimyndighederne til Opretholdelse af den offentlige Ro,

2. som med Vold eller Trusler retter Angreb imod andre i Anledning af Afstemningen,

3. som ulovlig fjerner, sønderriver eller beskadiger Opslag eller andre Meddelelser, som er udstillede for Almenheden og som vedkommer Afstemningen,

4. som ophidser til Handlinger som ovenfor angivet.


Temaet er udarbejdet i samarbejde med Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med støtte fra Sydslesvigudvalget.

 

Om kilden

Dateret
19.02.1920
Oprindelse
Bekendtgørelser fra Den internationale Kommission for Slesvig. Nr. 5 udgivet den 19. Februar 1920. Bekanntmachungen der internationalen Kommission für Schleswig, s. 81
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
19.02.1920
Oprindelse
Bekendtgørelser fra Den internationale Kommission for Slesvig. Nr. 5 udgivet den 19. Februar 1920. Bekanntmachungen der internationalen Kommission für Schleswig, s. 81
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk