Kvinderådet 1899-

Artikler

Paraplyorganisation for danske kvindeforeninger. Siden sin grundlæggelse i 1899 har Kvinderådet været paraplyorganisation for de danske kvindeforeninger. Rådet arbejder for kvinders rettigheder og sociale, faglige og økonomiske interesser.

Danske Kvinders Nationalråd, som det hed indtil 1999, blev dannet med to hovedmål.  For det første skulle rådet fungere som samarbejdsforum for danske kvindeforeninger, og for det andet skulle rådet deltage i det internationale kvindepolitiske arbejde gennem International Council of Women (ICW).

Medlemmerne af Kvinderådet dækker et bredt spekter af foreninger fra kvindepolitiske, faglige, politiske partiers ligestillingsråd, foreninger for indvandrekvinder til religiøse foreninger

Kvinderådet repræsenterer medlemsorganisationerne overfor regering, folketing, offentlige myndigheder og i en række råd og udvalg samt i internationale organisationer. Siden FNs oprettelse har Kvinderådet deltaget i FNs årlige generalforsamling.

Når behovet er opstået, har Kvinderådet stået for oprettelsen af nye råd og organiseringer. Et eksempel er oprettelsen af Danske Kvinders Erhvervsråd i 1934 og et andet er Danske Kvinders Samfundstjeneste i 1940. Her blev det hurtigt til en landsomfattende organisering, hvor tusindvis af kvinder over hele landet sammen søgte at udnytte de sparsomme resurser. Efter krigen var det Danske Husmødres Forbrugerråd, der skulle sikre, at kvinderne fik indflydelse på hvilke varer, der skulle importeres.

Kvinderådets arbejdsprogram

Kvinderådets arbejdsprogram for 2010-12 er fastholdelse af velfærden, indførelse af ligeløn, lige rettigheder ved barsel, flere kvindelige ledere, fastholde fokus på køn i det internationale arbejde specielt kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, kønsmæssig lige repræsentation i politik og i virksomhedsbestyrelser, kriminalisering af prostitutionskunder og tiltag, der skal forhindre handel med kvinder.

Om artiklen

Forfatter(e)
Eva Lous
Tidsafgrænsning
1899 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Dam, Hanne: På trods - : 100 års kvindehistorie. Danske Kvinders Nationalråd 1899-1999. Danske Kvinders nationalråd (1999).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Eva Lous
Tidsafgrænsning
1899 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Dam, Hanne: På trods - : 100 års kvindehistorie. Danske Kvinders Nationalråd 1899-1999. Danske Kvinders nationalråd (1999).

Udgiver
danmarkshistorien.dk