Eva Lous

Fhv. leder af Kvindehistorisk Samling
Statsbiblioteket, Aarhus

Forskningsområder: Dansk kvindehistorie med hovedvægt på kvindeorganisationer og -bevægelser.
Biografier af danske kvinder