Bodil Koch, 1903-1972

Artikler

Bodil Koch, født Thastum, var teolog, socialdemokratisk politiker og igennem en årrække kirke- og kulturminister.

Bodil Koch blev student i 1922, hvorefter hun læste teologi, og i 1929 blev hun kandidat. Samme år giftede hun sig med fagfællen Hal Koch (1904-1986). I slutningen af 30’erne begyndte Bodil Koch at ytre sig i den offentlige debat for demokrati og mod den nazificering, der også dukkede op udenfor Tyskland.

Efter valget i 1943, hvor der kun blev valgt to kvinder, besluttede Bodil Koch sammen med en gruppe kvinder at danne græsrodsbevægelsen Folkevirke, der som mål havde at uddanne og mobilisere danske kvinder til at deltage i det politiske liv. Folkevirke blev en landsdækkende forening med bred politisk opbakning, og Bodil Koch blev landskendt gennem de utallige foredrag, hun holdt.

Folketingsmedlem og kirkeminister

I 1947 blev Bodil Koch valgt til Folketinget for Socialdemokratiet. I 1950 blev hun kirkeminister, og i de skiftende socialdemokratiske regeringer fra 1953-1966 bevarede hun denne post.  Det var ikke store lovændringer, der prægede hendes ministertid, men hendes væsentligste indsats var at forsvare folkekirkens  rummelighed og forkyndelsesfrihed. Fra 1966-68 var hun kulturminister.

Bodil Koch var en atypisk politiker. Hun var ingen stor strateg, men hun var tro overfor sine egne idealer, selv om de ikke altid var i overensstemmelse med partilinjen. Det gjorde at hun vandt stor tillid i befolkningen. Et eksempel på Bodil Koch redelighed er fra 1961, hvor ca. 25.000 mennesker gik fra Holbæk til København i protest mod atomoprustningen, og Bodil Koch havde lovet at tale ved marchens ankomst til København. Både konservative politikere og flere af hendes egne partifæller kritiserede dette, og mente at hun gik i kommunisternes ærinde og at hun måtte gå af som minister. Ikke desto mindre holdt hun sin tale, hvor hun bl.a. sagde: ”..kaprustningens vanvid må standses – vi vil ikke længere være med til dette!”

Bodil Koch
Portræt af Bodil Koch fra Folketingets håndbog, 1960. Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv