Christian 2.s danske oversættelse af Det Nye Testamente, 1524

Artikler

Reformationen i begyndelsen af 1500-tallet var et opgør med katolske dyder og den katolske kirkes måde at administrere det religiøse samfund på. Forrest i dette opgør, i hvert fald i denne del af Europa, stod den tyske teolog Martin Luther, der med sine 95 teser kom med en række nye bud på, hvilken rolle kirken skulle have i samfundet, og hvordan almindelige mennesker skulle forholde sig til religion.

Et væsentligt element i reformationen var oversættelsen af de religiøse tekster fra latin til folkesprogene. Denne tendens var også til stede i Danmark, hvor den første officielle oversættelse af Bibelen kom under Christian 3. Dette var dog ikke den første oversættelse af Det Nye Testamente; Christian 2. havde år forinden stået bag en oversættelse af Det Nye Testamente, der blev smuglet ind i det stadig katolske danske rige.

Christian 2.s (født 1481, regent 1513-1523) regeringsperiode var præget af magtkampe i samfundet, specielt mellem kongen og adelen. Adelen blev frataget en række privilegier under Christian 2. og ønskede derfor et opgør med kongen. Dette opgør kom i 1523, hvor hele adelen opsagde deres troskabsed til den danske konge, og da Christian 2. ikke umiddelbart kunne slå adelen i en borgerkrig, flygtede han ud af det danske rige og gik i landflygtighed.

Da Christian 2. drog i landflygtighed, medbragte han ikke bare sin familie, men også en mindre stab af loyale støtter. Blandt disse støtter var Malmøs tidligere borgmester Hans Mikkelsen (ca. 1470-1532). Selskabet slog sig ned blandt købmænd i de nordtyske byer og fik hurtigt interesse for en af de meget fremtrædende tendenser i disse byer: lutherdommen. Hans Mikkelsen var blandt de første i Christian 2.s følge til at konvertere fra katolicismen til lutherdommen, men andre – heriblandt kongen og hans hustru – fulgte snart efter.

Den tyske teolog og reformator Martin Luther (1483-1546) havde allerede oversat Det Nye Testamente til tysk, og det er formentlig denne oversættelse, som Hans Mikkelsen brugte som model til at lave en dansk udgave. Oversættelsen er sprogligt set af meget ringe kvalitet og fortæller formentlig en historie om, at man havde meget travlt med at få den færdig. Oversættelsen blev tilskrevet Christian 2. og trykt i flere eksemplarer i 1524.

Religiøse tekster og politiske budskaber

Værket indeholdt dog ikke kun de traditionelle religiøse tekster, men også et propagandaskrift for Christian 2.s ret til tronen samt flere tryk, der portrætterede ham som en stærk konge omgivet af alle de våbenskjold og symboler, der normalt sættes i forbindelse med den danske konge. Propagandabrevet var sat ind i værket i forbindelse med Romerbrevet, der på dette tidspunkt var en af de mest centrale tekster inden for religionsdyrkelsen, og det var derfor sikkert, at skriftet ville blive opdaget der. Formålet var altså ikke kun at sprede de religiøse tekster på folkesproget, men også at tale Christian 2.s sag i det rige, han var blevet forvist fra.

Bekæmpelse og bevaring

Den danske oversættelse af Det Nye Testamente blev smuglet ind i landet, og på trods af flere forsøg fra Frederik 1.s side lykkedes det ham aldrig at få alle værkerne udryddet. Et af de bevarede eksemplarer kan for eksempel ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød samt på Sønderborg Slot.

Om artiklen

Forfatter(e)
Christina Lysbjerg Mogensen
Tidsafgrænsning
1524 -2016
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
24. oktober 2016
Sprog
Dansk
Litteratur

Bach-Nielsen, Carsten: ”Fyrstebibel eller folkebibel?”, i Carsten Bach-Nielsen og Per Ingesman (red.): Reformation, religion og politik: Fyrsternes personlige rolle i de europæiske reformationer, (2003) side 73-126.

Lausten, Martin Schwarz: Reformation i Danmark, (1992).

Lausten, Martin Schwarz: Christian 2. mellem paven og Luther: tro og politik omkring "den røde konge" i eksilet og i fangenskabet 1523-1559, (1995).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Christina Lysbjerg Mogensen
Tidsafgrænsning
1524 -2016
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
24. oktober 2016
Sprog
Dansk
Litteratur

Bach-Nielsen, Carsten: ”Fyrstebibel eller folkebibel?”, i Carsten Bach-Nielsen og Per Ingesman (red.): Reformation, religion og politik: Fyrsternes personlige rolle i de europæiske reformationer, (2003) side 73-126.

Lausten, Martin Schwarz: Reformation i Danmark, (1992).

Lausten, Martin Schwarz: Christian 2. mellem paven og Luther: tro og politik omkring "den røde konge" i eksilet og i fangenskabet 1523-1559, (1995).

Udgiver
danmarkshistorien.dk