Ry

Artikler

Ry (i dag Gl. Rye, ca. 5 km vest for den nyere stationsby Ry) har i middelalderen været et valfartssted dels på grund af byens helligkilder, der gav basis for velbesøgte markeder, dels på grund af det nærliggende Øm Kloster.

Middelalderbyen

Det er uvist, hvornår Ry fik officiel status af købstad, men sidst i 1400-tallet og frem til 1560 er det rimeligt at antage, at Ry var købstad, idet byen i 1492 havde egen byfoged.

Købstaden 1536-1850

Ry har fra gammel tid haft to velbesøgte årsmarkeder på henholdsvis St. Søvrens dag og Hellig kors dag. Disse flyttedes i 1578 til købstaden Horsens, men flytningen har tilsyneladende ikke været nogen succes, idet de allerede året efter flyttedes tilbage til Ry. I 1583 fik Skanderborg 1,5 mil sydøst for Ry status af købstad, og det var givet på grund af klager fra borgerne i Skanderborg, at kong Christian 4. i 1616 indskærpede, på hvilke tidspunkter der måtte handles på markedsdagene. I 1660 blev Ry sammenlagt med landsogne til et birk, hvorved den mistede sin købstadsstatus.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1400 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1400 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk