HØR: Dialekt fra Sall sogn ved Silkeborg i Midt- og Østjylland

Lydklip

Kildeintroduktion:

Dialekten her er fra Sall Sogn nordøst for Silkeborg. Indtaleren er født i 1900 og optagelsen er fra 1978. Indtaleren fortæller om, hvordan hun sov med mus i halmen, da hun som ti-årig tjenestepige kom til at bo på en gård i landsbyen.

Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Sall Sogn tilhører sprogområdet Midtøstjylland

    


Transskription:

Så blev jeg jo så lukket ind i sådan et lille hul, vi havde ved bryggerset. Det var jo bittepigens (...) eller tjenestetøsen, som de sagde, for de sagde aldrig bittepige, de sagde tjenestetøsen (...) det var jo hendes værelse. Det bestod af en seng (...) det var ingen seng, der var lige smækket et bræt op, og så var væggen jo til den anden side. Og så godt med halm i og mus og sager. Men hvad, vi kunne jo sove, når vi var godt trætte. Musene de lå jo flade og var død om morgenen, når jeg havde ligget der. Så var det jo til side.

Men der var hverken lys eller noget som helst der. Der var sådan en lille stol, og der var intet bord (...) og så havde jeg min kasse. Så siger far til mig: "ved du hvad, det er nu da noget galt noget, har hun [1] ikke snakket om, du skal have noget lys. Du skal (...) må da have det sådan, du kan gå i seng". "Nej, det har hun ikke snakket om (...) hun er jo så fedtet". Og de havde det endda så godt, "men hun er jo så fedtet, så det ved du jo, hvordan det er". "Jamen, du skal nu have en lampe". Så gav han mig sådan en lille lampe. Da kostede sådan en lille køkkenlampe 50 øre, og den købte han og gav mig. Og så gik han (...) kom han derned, så sagde konen ligeså næsvist, det kan jeg aldrig glemme: "Hvem skal betale den olie?" "Det skal jeg sgu nok gøre", sagde far, "så det behøver du da (...) tøsen skal nu have det sådan, (at) hun kan se både at komme i sine klæder og komme af dem, det kan jeg nu godt fortælle dig". 

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.


Ordforklaringer m.m. 

[1] dvs. madmoderen

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket, Aarhus
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk