MYTE: Var forladegeværet skyld i nederlaget i 1864?

Mytedrab

Var en af grundene til det knusende danske nederlag i krigen i 1864, at den danske Jens skulle stå op og lade sit forladegevær, hvilket gjorde ham sårbar for fjendens kugler?

Er der en begivenhed i dansk historie, som alle på et tidspunkt har hørt om, er det nok krigen i 1864, der også kendes som 2. Slesvigske Krig. Vi ved også alle, at en af de væsentligste grunde til det knusende danske nederlag var, at den danske Jens skulle stå op og lade sit forladegevær, hvilket gjorde ham sårbar for fjendens kugler, mens preusserne kunne ligge i dækning og lade deres bagladegeværer.

Det er imidlertid en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at man fra dansk side havde afvist at udskifte de forholdsvis pålidelige og langtrækkende forladegeværer med de mere upålidelige bagladegeværer. Det er også rigtigt, at bagladegeværet havde den fordel, at det kunne lades hurtigere og i skjul, og at man dermed sikkert kunne fyre så mange skud af, at det i høj grad opvejede upålideligheden. Imidlertid foregik alle større infanteritræfninger, hvor geværet kunne have haft betydning, over for østrigske tropper, som også havde forladegeværer. I det ene væsentlige tilfælde, hvor man stod over for preussiske styrker – slaget ved Dybbøl 18. april 1864 – var der mange andre ting, som var af større betydning for slagets udfald end forladegeværet. Det gjaldt f.eks. de riflede bagladekanoner, som preusserne placerede på Broager Land, og som kunne beskyde de sydligste skanser – med betydelige skader på skanserne og en stærkt demoraliseret dansk styrke til følge. Det gjaldt også den danske hærs mangel på befalingsmænd samt dens numeriske og uddannelsesmæssige underlegenhed. Endelig var selve krigens udfald i væsentlig grad et resultat af den danske regerings idealistiske politik, som medførte fuldstændig urealistiske krav ved fredsforhandlingerne i London. Når alle disse elementer ses samlet, så er der unægteligt i uforholdsmæssig høj grad blevet skudt med skarpt mod forladegeværet.

  Bagladegevær Dreyse M/54

Bagladegevær Dreyse M/54. Geværet er en del af en større produktion af bagladegeværer, som kleinsmeden Johann Nikolaus von Dreyse (1787-1867) påbegyndte i 1841. Foto: Armémuseum

Om myten

Forfatter(e)
Jens Wendel-Hansen
Tidsafgrænsning
1864 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
22. juni 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om myten

Forfatter(e)
Jens Wendel-Hansen
Tidsafgrænsning
1864 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
22. juni 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk