Affæren ved Lundby, 3. juli 1864

Temaer

Affæren ved Lundby i Himmerland 3. juli 1864 var den sidste træfning i 2. Slesvigske Krig. Efter slaget ved Dybbøl 18. april var der indledt fredsforhandlinger i London. Det danske nederlag stod klart, men det lykkedes ikke at opnå enighed om en løsning. Kampene blev efterfølgende genoptaget i slutningen af juni, hvor tyske soldater 29. juni erobrede Als. Derfor begyndte den danske hær at flytte ca. 10.000 mand fra Vendsyssel til Fyn, hvor man regnede med, at det næste store slag ville finde sted.

For at troppetransporten kunne foregå uhindret, bevogtede nogle få danske enheder Limfjorden under ledelse af oberstløjtnant Hans Charles Beck (1817-1890). Han havde tilladelse til at foretage offensive aktioner mod de tyske rekognosceringsenheder syd for Limfjorden.

Oberstløjtnant Hans Charles Johannes Beck
Oberstløjtnant Hans Charles Johannes Beck (1817-1890). Foto: Motzfeldt, Det Kgl. Bibliotek

Affæren ved Lundby var en sådan aktion og resulterede i et stort dansk nederlag tidligt om morgenen 3. juli, efter Becks enhed i timerne op til havde søgt efter den tyske rekognosceringsenhed i området. Trods advarsler om de geografiske forhold og råd fra de lokale foretog danskerne et bajonetangreb mod de tyske tropper, som fra deres stillinger i Lundby havde frit udsyn til de angribende danskere, som skulle ned ad en lang bakkeskråning, inden de kom frem til Lundby. Fra positionen bag stengærdet kunne de tyske soldater under ledelse af kaptajn von Schlutterbach effektivt skyde den danske marchkolonne ned. 22 danske soldater døde på slagmarken, og yderligere 76 var sårede eller taget til fange, mens blot tre tyske soldater var blevet såret.

Affæren fik ingen indflydelse på krigens udfald. Efter et dansk regeringsskifte blev forhandlingerne genoptaget, og nu blev freden dikteret. Derfor måtte Danmark med Wienerfreden 30. oktober 1864 afstå de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Tema

Begivenhederne i Lundby og omegn er skildret i en række kilder, som du kan klikke dig videre til i boksen med relateret indhold til højre. De fleste beretninger er skrevet af soldater, der selv var til stede i Lundby. Nogle af kilderne er skrevet umiddelbart efter affæren, og andre er skrevet på flere års afstand af begivenhederne, og de rummer forskellige forklaringer på begivenhederne.

Kortet viser Lundby syd for Aalborg i Himmerland
Kortet viser Lundby syd for Aalborg i Himmerland. © danmarkshistorien.dk