HØR: Dialekt fra Thorkildstrup på Falster

Lydklip

Kildeintroduktion:

Dialekten her er fra byen Thokildstrup på Falster i Sydøstdanmark. Indtaleren er født i 1901, og optagelsen er fra 1981. Indtaleren fortæller om den gang, han afviklede landbruget og blev lønarbejder på sukkerfabrikken i stedet. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Thorkildstrup på Falster tilhører sprogområdet Sydøerne.

    


Transskription:

Så sagde jeg til mor [dvs min kone]: "Jeg tror sgu, jeg vil ud på sukkerfabrikken og se, om jeg kan få arbejde, så vil vi ikke have jorden mere". "Du må være tosset", sagde hun. Ja, ja det kan jeg tydeligt huske. Men i hvert fald, jeg tog ud på sukkerfabrikken. Det har været lidt før at sukkerfabrikken skulle begynde, en otte dages tid før, og fik snakket med forvalteren. Og jeg sagde som det var, han sagde, at "du kan komme (...)" - Det var vel dagen efter - "(...) Du kan komme klokken ti i morgen aften", sagde han, så kunne jeg begynde med det samme.

Og - så måtte jeg da op og snakke med Skørringe [et gods] jo, for vor forpagtning, den æh den gik syv år ad gangen. Og de syv år, altså, de var så udløbet - de sidste syv år, vi havde da forpagtet det flere gange. Men der - så var den udløbet. Og så var det jo - men så fik jeg lavet det så, så fik da naboen, han fik så jorden. Og så kunne vi blive boende. Og - men så gik der ikke uden et par år, så solgte jo så Skørringe, så solgte de jorden til jordlovsudvalget. Og så er det så blevet sådan, så nu bor vi her i - i stuehuset, og vi må bo her så længe som - som vi kan tygge smør som jeg siger (...).

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket, Aarhus
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
2. juni 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk