Borre

Artikler

Borre, som i dag er en mindre landsby i Steges opland på Møn, fik sine købstadsprivilegier i 1460, og de blev stadfæstet igen i 1488 og 1514.

Middelalderbyen

Borres velstand var afhængig af det rige sildefiskeri i Øresund, og allerede da dette aftog i senmiddelalderen, gik det tilbage for byen. Den nærliggende købstad Stege var for længst blevet købstad, da Borre fik sine privilegier, og Borre by, som i kilderne også optræder som Østerborg, har formentligt blot være en bebyggelse omkring en fæstning, der dog ikke er fundet nogen spor af. Lübeckernes nedbrænding og plyndring af byen i 1510 har sandsynligvis spillet en rolle for byens nedgang. Mest fatal for handelslivet har den gradvise tilsanding af fjorden været.

Købstaden 1536-1850

Tilsandingen af fjorden begyndte formodentlig i 1600-tallet, og i midten af 1700-tallet var indløbet så tilsandet, at kun skuder og både kunne nå frem til byen. Med tiden udviklede fjorden sig til en sø og senere en mose, men allerede da Frederik III fornyede byens privilegier i 1648, havde de mistet praktisk betydning.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1460 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. oktober 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1460 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. oktober 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk