HØR: Dialekt fra Fuglse på Lolland i Sydøstdanmark

Lydklip

Kildeintroduktion:

Denne dialekt er fra Fuglse på Lolland. Indtaleren er født i 1909, og optagelsen er fra 1987. Indtaleren fortæller, om den gang naboen fik selvbinder, hvilket var en større begivenhed. Selvbinderen kunne både høste kornet og binde det i neg. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten nedenfor. Under teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Fuglse på Lolland tilhører sprogområdet Sydøerne.

    


Transskription:

Den gang da var det sådan en begivenhed når de fik en selvbinder. Og den kom altså ikke sådan - jo den kom da godt nok på en lastbil, men ikke sådan som man tror det - altså så blev den sat af på en kran og så stod den færdig dér. Nej, den kom i hjem i kasser og blev læsset af. Og så kom der en montør eller to et par dage efter lige som det passede. Og så blev de kasser brækket op. Og det kan jeg så tydeligt huske at de fik en ovre hos naboens og den stod dér. Og så kørte der en gammel kalechebil ovre på vejen og kørte der ned. Og så sagde far: "Nu skal de nok have stillet selvbinderen sammen idag". Det var den gang jeg var ved at lave mig til (?), jamen jeg kunne have bedt de høje magter om ikke at skolen var brændt, sådan at jeg kunne komme over og være med til det der. Men æh skolen den brændte altså ikke, den står der oppe den dag i dag selvom den ikke bliver brugt til skole mere. Men - selvbinderen den er imidlertid slidt op. Men de var da ikke færdige med at samle den til middag, for den gang at de havde begyndt at få brækket nogle kasser op, se sådan var det jo den gang, da talte man ikke timerne så hårdt som vi gør nu, ikke sandt. Se at så stor en begivenhedsdag da skulle der en frokost til, og der skulle lidt at drikke og sådan så at så fik de fat. Og de - men selvbinderen den blev stillet sammen, for de var færdige da klokken var ni om aftenen (...)

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk