Civilforsvaret i den tidlige atomalder

Film

I denne film fortæller Casper Sylvest, lektor, ph.d., ved Institut for Historie, SDU, om Civilforsvaret i Danmark, der havde til formål at beskytte befolkningen mod følgerne af moderne krig.

Civilforsvaret blev oprettet i april 1949, få dage før Danmark tilsluttede sig Atlantpagten og dermed valgte side i den begyndende kolde krig. Det var et humanitært forsvar, der bl.a. bestod af et lokalt organiseret beredskab, hvor eksempelvis politi, brandvæsen og frivillige skulle bidrage. Civilforsvarets kommunikation og offentlige oplysning havde blandt andet til formål at mobilisere og disciplinere danskerne i tilfælde af krig.

I begyndelsen af 1950’erne fokuserede man i Civilforsvarets kommunikation primært på at hverve frivillige og at udbrede kendskabet til organisationen, hvilket bl.a. blev gjort ved hjælp af film i biograferne. Hensigten med filmene var at få publikum til at indse, at en ny krig kunne indtræffe, og et stærkt kollektivt civilforsvar derfor var nødvendigt. Kendetegnende for perioden var, at truslen om en mulig atomkrig ikke var fremtrædende. Dette tog dog en drejning i løbet af de følgende ti år. Mod slutningen af 1950’erne og i begyndelsen af 1960’erne blev oplysningen mere fokuseret på atomkrigen og de sikkerhedsforanstaltninger, den enkelte borger kunne og burde træffe. Det var også på dette tidspunkt den danske regering udsendte pjecen ’Hvis krigen kommer’ til alle husstande. Det var særligt udviklingen af brintbomben, der fra midten af 1950'erne gav anledning til dette skift. Denne nye og meget kraftige våbenteknologi affødte offentlig debat om en mulig atomkrig og dens følger.

Filmen er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet Danish Civil Defence: Fear and Survival during the Cold War finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, Kultur og Kommunikation (2018-2021).

Klik på 'CC' og vælg 'dansk', hvis du vil se filmen med undertekster.  

Se flere film fra danmarkshistorien.dk her.   

Om filmen

Forfatter(e)
Casper Sylvest
Tidsafgrænsning
1949 -1960
Medietype
Film
Sidst redigeret
11. august 2021
Udgiver
danmarkshistorien.dk