Caroline Mathilde af Storbritannien, 1751-1775

Artikler

Caroline Mathilde var engelskfødt dansk dronning, der i 1766 blev gift med den mentalt syge danske konge Christian 7. (født 1749, regent 1766-1808). I 1770 indledte Caroline Mathilde et kærlighedsforhold til kongens læge og minister J.F. Struensee. Hun blev trukket med i hans fald i 1772, skilt fra kongen og udvist til slottet i byen Celle i Nordtyskland .

Opvækst og ægteskab

Caroline Mathilde var datter af prinseparret af Wales, men hendes far døde før hendes fødsel. Som enke trak hendes mor sig med sine børn tilbage fra hoflivet. Caroline Mathilde blev derfor mere ukunstlet end fyrstebørn, der var opdraget ved et stort hof. Men samtidig gav hendes manglende erfaring med hoflivet dårlige forudsætninger for hendes kommende stilling. 

Allerede mens hun var barn, blev der arrangeret et ægteskab mellem hende og den danske kronprins Christian (7.), der var hendes fætter, og den 1. oktober 1766 fandt vielsen sted i London. Ægtefællerne var henholdsvis 17 og 15 år gamle; brudgommen var ikke selv til stede. Ægteskabet var arrangeret hen over hovedet på parterne af politiske grunde: Danmark var nyligt udtrådt af alliancen med Frankrig, og fra britisk side ønskede man at hindre dansk tilbagevenden til det franske system, og derfor blev Caroline Mathilde brugt som en brik i det spil. Hun og Christian 7. havde aldrig mødt hinanden før, men hendes faster, den tidligt afdøde dronning Louise (gift med Frederik 5.), havde været vældig populær i Danmark, og derfor blev hun mødt med positive forventninger.  

Caroline Mathilde
Portræt af Caroline Mathilde fra 1771 malet af Jens Juel. Portrættet hænger nu på Rosenborg Slot. Fra: Kongernes Samling  

Caroline Mathildes første år som dronning

Caroline Mathilde havnede imidlertid hurtigt i en afsondret position ved hoffet. Kongen viste hende ikke synderlig interesse, men hendes isolerede stilling hang også sammen med, at mange ved hoffet ønskede en alliance med Frankrig og derfor var imod den britiskvendte kurs, som ægteskabet var udtryk for. I 1768 fødte hun kronprins Frederik (6.) og havde dermed opfyldt en dronnings vigtigste funktion: at føde en tronarving.

Caroline Mathilde ved kronprins Frederiks fødsel i 1768
Forestilling af Hans Kongelige Høyhed kronprins Frederiks glædelige fødsel på Christianborg Slot den 29. januar 1768. Fra: Det Kgl. Bibliotek

Hendes position blev imidlertid drastisk ændret, da den tyske læge J.F. Struensee gjorde sin entré. Han havde været kongens rejselæge under dennes udlandsrejse 1768-69, og kongen havde her fattet en nærmest ubegrænset tillid til ham. Efter hjemkomsten fik han en post ved hoffet. Bag ham stod en kreds af reformvenlige aristokrater, der ville en markant anderledes politik end den, der førtes af den herskende hofklike bestående af konservative, tyskfødte aristokratiske storgodsejere.  

Caroline Mathilde og Struensees reformer

I 1770 indledte Caroline Mathilde og Struensee et kærlighedsforhold, og hun opnåede nu ikke bare en central position i hoflivet, men blomstrede også personligt op. Formentlig var det Struensee, der var far til prinsesse Louise Augusta, født i 1771, selv om hun officielt blev anerkendt som Christian 7.s datter.

Caroline Mathilde i Dronningens Livregiments uniform

Caroline Mathilde i Dronningens Livregiments uniform. Maleri af Peder Als, 1770, gengivet i bogen "Struensee og det danske hof" af Reverdil. Fra: Wikimedia Commons  

Samtidig med kærlighedsaffæren lod Struensee iværksætte en strøm af gennemgribende samfundsreformer. De var imidlertid dårligt forberedte, ligesom han som udenlandsk født savnede nøjere kendskab til danske forhold og normer. Ikke mindst betød reformerne store offentlige nedskæringer, hvad der vakte vrede ikke kun blandt de berørte. Og hans åbenlyse forhold til dronningen var en yderligere kilde til forargelse.

Caroline Mathildes egen rolle i reformpolitikken vides ikke med sikkerhed. Nogle ser hende alene som et uskyldigt offer, forelsket og politisk uinteresseret, mens andre ser hende som aktivt medvirkende. Det sidste er ikke helt usandsynligt, men der savnes dog overbevisende dokumentation. Det var imidlertid ikke Struensees forhold til hende, der gav ham politisk magt, men derimod den tillid, som kongen nærede til ham. Men affæren med dronningen betød, at hvis man ville styrte Struensee, så måtte man tillige styrte landets dronning.
Satirisk tryk fra 1772, som viser dronningen til hest iført mandetøj.
"Den Stormægtigste Dronning Caroline Mathilde til Hæst", satirisk tryk fra 1772, som viser dronningen til hest iført mandetøj. Bemærk at Struensee ser til fra fængselsvinduet øverst i venstre hjørne. Fra: Wikimedia Commons

Fængsling, skilsmisse og død

Natten mellem den 16. og 17. januar 1772 slog en sammensværgelse under ledelse af enkedronning Juliane Marie og en række misfornøjede officerer til. Struensee blev arresteret, det samme blev Caroline Mathilde, der blev ført til Kronborg. Ved en efterfølgende retssag blev ægteskabet opløst pga. hendes utroskab. Efter pres fra hendes hjemland fik hun dernæst lov til at bosætte sig på slottet i Celle i den britiske kongefamilies hjemland, kurfyrstendømmet Hannover. Her levede hun standsmæssigt men ensomt; sine to børn så hun aldrig efter 1772.

Der var kredse i Danmark i opposition til det styre, der var kommet til i 1772, som havde planer om ved et kup at indsætte Caroline Mathilde som regent for sin mindreårige søn, men da hun døde af skarlagensfeber i 1775, knap 24 år gammel, befandt disse planer sig kun på begyndelsesstadiet.

Caroline Mathildes underskrevne tilståelse af affæren med Struensee.
Caroline Mathildes underskrevne tilståelse af affæren med Struensee fra den 9. marts 1772. Fra: Rigsarkivet 


Lyt til en podcast om Caroline Mathildes fangeskab på Kronborg produceret af Vores Tid - et medie for kulturhistoriske museer med base på Nationalmuseet   


Den sindssyge danske konge Christian 7. var gift med den engelske konges søster Caroline Mathilde. Den ensomme unge kvinde var sin konge utro med hans livlæge Struensee, som udnyttede sin magt over kongen til at styre Danmark. Men Struensee blev afsat ved et kup og henrettet, mens Caroline Mathilde og hendes spæde datter blev indespærret på det vinterkolde Kronborg. Hun blev skilt fra kongen og hendes datter blev taget fra hende, da hun efter fem måneder blev hentet på slottet af engelske krigsskibe og sejlet til et slot i Celle i Hannover.

Se transskription af podcasten her.

Medvirkende: Nanna Winther, vært, og Poul Grinder-Hansen, seniorforsker.

Listen to "5. Caroline Mathildes fangeskab" on Spreaker.

Om artiklen

Forfatter(e)
Michael Bregnsbo
Tidsafgrænsning
1751 -1775
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
22. marts 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Amdisen, Asser: Til nytte og fornøjelse – Johann Friedrich Struensee 1737-1772 (2002).

Bregnsbo, Michael: Caroline Mathilde. Magt og skæbne (2007).

Tillyard, Stella: En kongelig affære. Caroline Mathilde og hendes søskende (2007).

Jespersen, Mikkel Leth: Dronningen griber magten, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2022).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Michael Bregnsbo
Tidsafgrænsning
1751 -1775
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
22. marts 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Amdisen, Asser: Til nytte og fornøjelse – Johann Friedrich Struensee 1737-1772 (2002).

Bregnsbo, Michael: Caroline Mathilde. Magt og skæbne (2007).

Tillyard, Stella: En kongelig affære. Caroline Mathilde og hendes søskende (2007).

Jespersen, Mikkel Leth: Dronningen griber magten, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2022).

Udgiver
danmarkshistorien.dk