Michael Bregnsbo

Forskningsområder: Dansk og europæisk politisk, ide- og kirkehistorie 1500- 1900. Statsdannelse, territoriel integration, styre- og administrationsformer, monarkier, hofliv, enevælde og dronningeroller i tidlig moderne tid. Den danske enevælde (1660-1848) i international komparation: ide, system, epoke – og arvegods. Film og historie

Lektor, ph.d.

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Odense.

Læs mere om Michael Bregnsbo