Brev fra dronning Caroline Mathilde til George 3. af England, 26. februar 1771

Kilder

Kildeintroduktion:

I løbet af foråret 1770 havde Christian 7.s (f. 1749, regent 1766-1808) livlæge Johann Friedrich Struensee (1737-1772) indledt et forhold til dronning Caroline Mathilde (1751-1775). I løbet af efteråret 1770 tiltog Struensee sig mere og mere magt, nedlagde statsrådet og afskedigede udenrigsministeren Bernstorff.

Dronning Caroline Mathilde, der var født som engelsk prinsesse og søster til kong George 3. af England (1738-1820) opretholdt kontakten med sin bror gennem en brevveksling, der normalt foregik på engelsk. Brevene handlede generelt om dagliglivet ved hoffet, og indeholdt ikke stærke politiske holdninger. Struensee forstod tysk og fransk, men ikke engelsk. To af de bevarede breve fra Caroline Mathildes hånd er skrevet på fransk, og da de begge udtrykker markante politiske holdninger, som lægger sig op ad Struensees politik, er der grund til at antage, at Struensee har dikteret brevene for at sikre, at kong George fik de rette informationer.

Brevet gengivet nedenfor er fra februar 1771 og det andet af disse breve. Heri beder Caroline Mathilde sin bror, kong George 3. af England, om at udskifte den britiske gesandt i København, Gunning, da han konspirerer med den russiske gesandt og desuden har tætte forbindelser til Bernstorff. Desuden betoner hun, at forholdet mellem Danmark og Storbritannien er uforandret.

Christiansborg, den 26. Februar 1771

Jeg har i et af mine foregående breve nævnt for Dem, min meget kære broder, hvor meget jeg ville ønske, at De vil forbinde Dem med min ægtefælle, ikke bare af familiære grunde, men også for Deres politiske interessers skyld. De har svaret, at De selv ikke mindre ville ønske dette, og jeg vil nu i den forbindelse forklare en sag, som her ville kunne udgøre en forhindring og gøre tingene vanskeligere. For at så mistillid i kongens venskabsånd[1] har partigængerne blandt de afsatte ministre udspredt det rygte, at man har tilsidesat og behandlet Englands gesandt meget koldt og har hævdet det som en mangel som følge af det politiske systemskifte, men her er sagens fakta. Gunning er alt for tæt forbundet med Bernstorff og Ruslands gesandt og har overtaget deres synspunkter og handlemåde, idet han hele tiden tager parti for dem. Det drejer sig om en presserende sag, hvis det også ville være imod Kongens smag, hans adfærd mishagede et flertal i Osborne-sagen, idet han ville tvinge Kongen til at fængsle og landsforvise en officer helt uden rettergang og imod al retfærdighed. Det har mindsket hans personlige anseelse hos Kongen og blandt dem, som har del i hans tillid, og han har mistet al tillid fra denne fraktions side. Det er derfor, at De ville kunne gøre noget godt ved at udskifte ham for at fjerne denne forhindring, om end man ikke officielt vil anmode om hans tilbagekaldelse: men så vidt jeg kender Kongen, vil han aldrig fatte tillid til ham på ny, og vi har i al den tid, han har været her, forfejlet det mål som vi gerne vil nå, og som jeg i særdeleshed ønsker at opnå. Den nuværende konge af Sverige har i så henseende under sit ophold her ytret mange ønsker om at slutte venskab med Kongen, men det er ikke lykkedes for ham at gennemføre det, hvorfor han ikke har været alt for tilfreds her, selv om man har gjort alt for at give ham så behageligt et ophold som muligt. Jeg er henrykt over, at Gud har bevaret Dronningen, og at vide for Dem at undgå mange forhindringer, fortsæt De at være hengiven til mig på samme måde, som jeg vil elske Dem hele mit liv.

Caroline Mathilde


Ordforklaringer m.m.

[1] Her er der en grammatisk fejl i originalteksten: l’Esprit des Ami du Roi "des" er flertal, mens "Ami" er ental – det er altså både muligt at oversætte originalteksten med ”kongens venskabsånd”, og ”kongens venners ånd”.

Om kilden

Dateret
26.2.1771
Oprindelse
Danske Magazin, bind 51, h. 1 (2010), s. 141-192.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. april 2012
Sprog
Dansk oversættelse, Fransk
Litteratur

Oversættelse

Michael Bregnsbo, Kristine Vestergaard Nielsen

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
26.2.1771
Oprindelse
Danske Magazin, bind 51, h. 1 (2010), s. 141-192.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. april 2012
Sprog
Dansk oversættelse, Fransk
Litteratur

Oversættelse

Michael Bregnsbo, Kristine Vestergaard Nielsen

Udgiver
danmarkshistorien.dk