Danske regeringer 1968-1973

Øvrige

Oversigt over de danske regeringer fra 1968-1973

Hilmar Baunsgaard

Radikale Venstre (B), Venstre (V), Konservative(C)
2. februar 1968 - 11. oktober 1971

 • Statsminister: Hilmar Baunsgaard (B) 
 • Udenrigsminister: Poul Hartling (V) 
 • Finansminister: Poul Møller (C),
  fra 17.03.1971: Erik Ninn-Hansen (C) 
 • Fiskeriminister og minister for Grønland: A.C. Normann (B)
 • Minister for kulturelle anliggender og minister for teknisk samarbejde med udviklingslandene samt nedrustningsspørgsmål: K. Helveg Petersen (B) 
 • Indenrigsminister: Poul Sørensen (C),
  fra 11.07.1969: H.C. Toft (C) 
 • Justitsminister: Knud Thestrup (C) 
 • Forsvarsminister: Erik Ninn-Hansen (C),
  fra 17.03.1971: Knud Østergaard (C) 
 • Landbrugsminister: Peter Larsen (V),
  fra 14.07.1970 Henry Christensen (V) 
 • Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Knud Thomsen (C) 
 • Minister for offentlige arbejder: Ove Guldberg (V) 
 • Boligminister: Aage Hastrup (C)
 • Minister for statens lønnings- og pensionsvæsen:
  fra 28.02.1968: Aage Hastrup (C) 
 • Socialminister: Nathalie Lind (V) 
 • Undervisningsminister: Helge Larsen (B) 
 • Arbejdsminister: Lauge Dahlgaard (B) 
 • Økonomiminister og minister for nordiske anliggender samt europæiske markedsanliggender: P. Nyboe Andersen (V) 
 • Kirkeminister: Arne Fog Pedersen (V)

 

Jens Otto Krag (3)

Socialdemokratiet (A)
11. oktober 1971 - 5. oktober 1972

 • Statsminister: J.O. Krag (A) 
 • Udenrigsminister: K.B. Andersen (A)
 • Finansminister: Henry Grünbaum (A)
 • Økonomi- og budgetminister: Per Hækkerup (A) 
 • Arbejdsminister: Erling Dinesen (A) 
 • Justitsminister: K. Axel Nielsen (A)
 • Fiskeriminister: Chr. Thomsen (A)
 • Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard (A) 
 • Boligminister: Helge Nielsen (A)
 • Indenrigsminister: Egon Jensen (A) 
 • Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen (A)
 • Minister for Grønland: Knud Hertling (A) 
 • Forsvarsminister: Kjeld Olesen (A) 
 • Minister for offentlige arbejder og for forureningsbekæmpelse: Jens Kampmann (A)
 • Socialminister: Eva Gredal (A)
 • Undervisningsminister: Knud Heinesen (A) 
 • Landbrugsminister: Ib Frederiksen (A) 
 • Kirkeminister: Dorte Bennedsen (A) 
 • Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Erling Jensen (A)

 

Anker Jørgensen (1)

Socialdemokratiet (A) 
5. oktober 1972 - 19. december 1973.

 • Statsminister: Anker Jørgensen (A) 
 • Udenrigsminister: K.B. Andersen (A)
 • Finansminister: Henry Grünbaum (A)
 • Økonomiminister: Per Hækkerup (A)
 • Budgetminister: Per Hækkerup (A),
  fra 27.09.1973: Knud Heinesen (A)
 • Arbejdsminister: Erling Dinesen (A) 
 • Justitsminister: K. Axel Nielsen (A),
  fra 27.09.1973: Karl Hjortnæs (A) 
 • Fiskeriminister: Chr. Thomsen (A),
  fra 27.09.1973: Ib Frederiksen (A) 
 • Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard (A) 
 • Boligminister: Helge Nielsen (A),
  fra 27.09.1973: Svend Jakobsen (A)
 • Indenrigsminister: Egon Jensen (A)
 • Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen (A) 
 • Minister for Grønland: Knud Hertling (A) 
 • Forsvarsminister: Kjeld Olesen (A),
  fra 27.09.1973: Orla Møller (A) 
 • Minister for offentlige arbejder og for forureningsbekæmpelse: Jens Kampmann (A) 
 • Socialminister: Eva Gredal (A)
 • Undervisningsminister: Knud Heinesen (A),
  fra 27.09.1973: Ritt Bjerregaard (A) 
 • Landbrugsminister: Ib Frederiksen (A) 
 • Kirkeminister: Dorte Bennedsen (A)
 • Handelsminister: Erling Jensen (A) 
 • Miljøminister: fra 27.09.1973: Helge Nielsen (A)

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Emneord

De Danske Ministerier 1972-1993 Det Konservative Folkeparti Det Radikale Venstre Folketing og rigsdag Historiske oversigter Kernestof Danmarks tilblivelse Socialdemokratiet Venstre

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk