Radio 1900 -

Artikler

Med radioens fremvækst i 1920’erne fik Danmark sit første elektroniske massemedie. Frem til 1951 var der kun én radiokanal i Danmark. Danmarks Radio bevarede sit monopol på landsdækkende radio frem til 2003. Radio har siden mellemkrigstiden spillet en stor rolle i det danske mediebillede, ikke mindst i perioden før fjernsynets udbredelse i 1960’erne.

Radioens oprindelse

I 1890’erne eksperimenterede italieneren Guglielmo Marconi (1874-1937) med radiotelegrafi og formåede i 1901 at kommunikere over Atlanten. Senere udvikledes radiotelefoni, som er tovejs kommunikation bl.a. anvendt til kommunikation med skibe og fly, og heraf udvikledes radiofonien eller radioudsendelsen (engelsk broadcast) i 1910’erne og 20’erne.

Radioens historie i Danmark

Den første radioudseendelse i Danmark rettet mod et bredere publikum blev udsendt i 1922. Pga. det begrænsede antal sendefrekvenser, der var til rådighed i Danmark, besluttede Rigsdagen i 1925 at monopolisere radiovirksomheden i Danmark i en uafhængig offentlig institution. 1. april 1925 begyndte Statsradiofonien at sende på forsøgsbasis og fra 1926 sendte en offentlig radiokanal permanent.

Efter 2. verdenskrig fik Danmark adgang til flere frekvenser og i 1951 oprettedes en radiokanal nummer 2 (P2). Med opbygningen af FM-sendenettet blev der plads til yderligere radiokanaler og i 1963 åbnede P3 med fokus på populærmusik til yngre lyttere. Dette skete efter at den private Radio Mercur fra 1958 til 1962 havde sendt reklamefinan­sieret piratradio fra et skib i internationalt farvand i Øresund med netop hovedvægt på populærmusik og på den måde udfordret statens radiomonopol.

Etableringen af FM-sendenettet skabte også muligheder for at opbygge et net af regionalradioer fra 1960 og fremefter. DR bevarede dog sit monopol, som først blev brudt i 1984 på lokalradioområdet. Indenfor landsdækkende radio bevarede DR sit monopol frem til 2003 hvor der oprettedes to private landsdækkende radiokanaler, der blev sendt i offentlig licitation. DR vandt retten til at drive den ene af disse frem til 2009 (senere forlænget til udgangen af 2010).

Lokalradioer

I 1983 blev der givet tilladelse til at oprette lokalradioer og i 1985 blev ordningen gjort permanent. Ideen var at give borgerne adgang til radiomediet for at styrke den lokale debat. For at forbedre lokalradioernes økonomi, fik de i 1988 tilladelse til at bringe reklamer. Dette førte til en deling mellem kommercielle og ikke-kommercielle radioer i 1997, hvor der blev afsat en pulje penge til at støtte de ikke-kommercielle lokalradioer.

Digital radio

Med henblik på at skabe plads til flere radiokanaler begyndte DR/Danmarks Radio midt i 1990’erne at eksperimenterer med digital radio – DAB (Digital Audio Broadcast). I oktober 2002 åbnede DR 8 temakanaler på DAB-nettet, som i 2010 var blevet til 14.

Siden midten af 1990’erne har det også været muligt at sende og lytte til radio via internettet, hvor også DR sender alle sine udsendelser. Der kræves ikke sendetilladelse for at oprette en internetradio.

Om artiklen

Forfatter(e)
Jørgen Bang
Tidsafgrænsning
1900 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Klaus Bruun Jensen, red.: Dansk Mediehistorie 1-4, 1996-2003.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Jørgen Bang
Tidsafgrænsning
1900 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Klaus Bruun Jensen, red.: Dansk Mediehistorie 1-4, 1996-2003.

Udgiver
danmarkshistorien.dk