Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgiften for modtagerapparater, 16. september 1926

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 1. april 1925 blev Statsradiofonien (fra 1959 Danmarks Radio) oprettet på forsøgsbasis og ved samme lejlighed gav staten sig selv monopol på radiospredning i Danmark. Statsradiofonien blev gjort permanent ved lov den 13. marts 1926 og i loven blev det fastsat, at der skulle betales en afgift for brugen af modtagerapparater. De nærmere omstændigheder omkring afgiften blev fastsat i bekendtgørelse om afgiften for modtagerapparater 25. marts 1926. Afgifterne blev efterfølgende nedjusteret i bekendtgørelsen fra 16. september 1926. 

Nr. 231                                                                                               
Bekendtgørelse om en Ændring i Bekendtgørelse af 25. Marts 1926 om Afgifter, der vil være at erlægge i Tiden fra 1. April 1926 til 31. Marts 1927 for Benyttelsen af traadløse Modtagerapparater.

I henhold til § 2 i Lov Nr. 45 af 13. Marts 1926 om Radiospredning foretages herved følgende Ændringer i den under 25. Marts d. A.[1] udfærdigede Bekendtgørelse om den Afgift, der for Tiden fra den 1. April d. A. indtil den 31. Marts 1927 vil være at erlægge til Radiospredningsfonden for Benyttelsen af et traadløst Modtagerapparat:

Af Apparater, der erhverves eller konstrueres efter den 1. Oktober d. A., erlægges:

For en Krystalmodtager[2]  5 Kr.
For en Lampemodtager eller en Modtager, ved hvilken der               
anvendes Lamper til Forstærkning 
7 Kr. 50 Øre

 

Ministeriet for offentlige Arbejder, den 16. September 1926.

J. Friis-Skotte.


Ordforklaringer m.m.

[1] d. A.: forkortelse for ”dette Aar”.

[2] Krystalmodtager: den enkleste form for modtagelse af radiosignaler. Modtageren kan kun omdanne radiosignaler til lyd. Da ingen forstærkning er mulig, kan udsendelserne kun høres i hovedtelefoner.

Om kilden

Dateret
16.09.1926
Oprindelse
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1926, s. 1208
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
5. oktober 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
16.09.1926
Oprindelse
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1926, s. 1208
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
5. oktober 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk