TV 1930-

Artikler

Siden slutningen af 1950’erne har tv været det dominerende massemedie i Danmark. Frem til 1988, hvor TV2 blev etableret, havde DR – Danmarks Radio - monopol på at sende dansk tv.  I takt med udbygningen af kabel-tv-nettet og modtagelsen af satellit-tv har danskerne også fået adgang til udenlandsk tv og dansk tv sendt fra udlandet. Med digitaliseringen af tv-distributionen kan tv også ses på computere og mobiltelefoner via internettet.

TVs historie

I begyndelsen af 1900-tallet eksperimenterede man i en række europæiske lande med overførelse af levende billeder via radiobølger. Omkring 1930 udviklede den russiskfødte amerikanske ingeniør, V.K. Zworghin, et system, der skanderede billedet elektronisk i vandrette linjer.  BBC begyndte i 1936 at sende regelmæssige tv-udsendelser i Storbritannien, men 2. verdenskrig standsede udviklingen, og først i slutningen af 1940’erne kom den i gang igen i USA og i Europa.

TVs historie i Danmark

Den første danske offentlige tv-visning foregik den 30. oktober 1932 og 10 dage frem fra Politikens Hus til biograflærredet i Arena-Teatret.

Efter 2. verdenskrig foregik udviklingen af dansk tv i Danmarks Radios regi. I oktober 1951 begyndte DR at sende tv regelmæssigt, og fra 1954 sendtes der hver aften. Først i 1960 dækkede udsendelserne hele landet. Fra 1969 skete der en gradvis indførelse af farve-tv. Både indførelsen af tv og senere af farve-tv rummer et element af industristøtte til den danske radio- og tv-branche.

Antallet af husstande, som anskaffede sig et fjernsyn, voksede hurtigt - fra ca. 1% i 1956 til 50% i 1963, til 84% i 1975 for at nå 96% i 1990. Samtidig voksede forbruget af TV også, fra 1,36 timer pr. dag i 1964 til 1,54 timer pr. dag i 2002 for at nå 3:09 timer pr. dag i 2009. Tv-forbruget er vokset proportionalt med adgangen til flere kanaler, især når disse sender på dansk.

I et kulturelt perspektiv fik tv en enorm indflydelse på dansk kultur. På den ene side var tv et vindue mod verden, som bragte nyheder og viden om danske og udenlandske forhold såvel som underholdning ind i stuen til danskerne. På den anden side satte tv dagsordenen for debatten blandt danskerne i perioden fra 1963 til 1988, hvor Danmarks Radio var eneste kanal. Samtidig ændrede tv også boligindretningen – tv-apparatet blev en slags husalter i familiens dagligstue.

Med adgangen til flere tv-kanaler blev tv’s rolle som fælles referenceramme gradvist udvandet, og tv-forbrugerne fordelte sig i stigende grad efter interesse i fx nyheder, underholdning, sport mv. Med internettets fremmarch er denne opdeling af publikummet blevet yderligere forstærket.

Fjernsyn fra 1950'erne
Fjernsyn fra 1950'erne. Fra: Nationalmuseet

Lokal-tv i Danmark

Med Folketingets vedtagelse af en forsøgsordning for lokal-tv i 1983 opstod der en række lokale tv-stationer. Fagbevægelsen (A-pressen) støttede en række stationer med henblik på at skabe et alternativt mediebillede til den borgerlige presse. Andre var lokale initiativer og i Københavnsområdet dominerede kommercielle partnere: Weekend-tv (1984-86) (Nordisk Film, Gutenberghus, Aller Press, Politiken, Berlingske Tidende og Børsen) og Kanal 2 (Otto Reedtz-Thott og Klaus Riskjær Pedersen).

I 1996 blev det tilladt at sende reklamer samt at samarbejde i netværk og fra 1997 indgik fagbevægelsens tv-stationer og Kanal 2 i TvDanmark (2000: TvDanmark 2 og 2004: Kanal 5) netværks­samarbejdet, der blev overtaget af den internationale koncern SBS Broadcasting.

Det kulturpolitiske mål med indførelsen af lokal-tv var at støtte dansk sprog og kultur, men resultatet blev, at danskerne fik en øget adgang til reklamer, underholdning og amerikanske film og tv-serier.

Kabel- og satellit-tv i Danmark

I midten af 1980'erne påbegyndtes opbygningen af hybridnettet, som gav mulighed for kabel-tv, og i 1987 ophævedes forbuddet mod, at private måtte modtage satellit-tv via paraboler. Dermed fik danskerne adgang til en stadig voksende mængde udenlandske tv-kanaler.

Den 31. december 1987 begyndte TV3 at sende til Skandinavien fra London. Dette skete på britisk sendetilladelse, som gav mulighed for reklameindslag i programmerne.  Senere kom også TvDanmark 1 samt kanal 4, 5 og 6, som også blev sendt fra London, til.

DR og TV2 i konkurrence

I 1986 vedtog Folketinget at oprette et TV2 som en public service-tv-station, der skulle supplere Danmarks Radio. Finansieringen blev en blanding af reklameindtægter og licensmidler - frem til 2004, hvor TV2 blev et statsligt aktieselskab uden adgang til licens. Bortset fra nyhedsudsendelser blev al produktion fra begyndelsen lagt ud i entreprise til private produktionsselskaber. Den 1. oktober 1988 begyndte TV2 at sende med en programflade som på alle måder udfordrede Danmarks Radio ved at vælge tv-formater, der havde større tv-tække, idet de var mindre belærende og mere underholdende.

For at klare sig i konkurrencen med de nye tv-kanaler, og kunne sende programmer til forskellige målgrupper på samme tid, åbnede DR i 1996 sin anden tv-kanal: DR2 – i første omgang distribueret via satellit og kabler. Ud fra samme koncept om bedre seersegmentering fulgte TV2 efter med oprettelsen af en række nichekanaler (2000: TV2 ZULU for de unge; 2004: TV2 Charlie for de ældre; 2004: TV2 Sputnik - internetbaseret tv-kanal; 2005: TV2 FILM; 2007: TV2 NEWS og 2007: TV2 Sport). Alle TV2’s nichekanaler var abonnementskanaler.

I november 2009 overgik DR og TV2 til at sende via det nyetablerede digitale sendenet og i den forbindelse oprettede DR tre nye kanaler: DR Ramasjang (for børn), DR K (kultur og historie) og DR HD (high definition).

TV2 blev oprettet med bl.a. det formål at fasthold danske seere på danske kanaler. En undersøgelse af tv-seervanerne i 2004 viste at dette mål i høj grad var opnået. 85% af danskernes daglige tv-forbrug lå på dansksprogede kanaler og heraf var de 79% på public service-kanaler.

Podcast, web-tv og internet-tv i Danmark

De fleste større tv-stationer sender deres programmer live på internettet, og der eksperimenteres med modtagelse via mobiltelefon. Kun public service-programmer er frit tilgængelige. På public service-stationernes hjemmesider kan tidligere programmer også genses eller downloades som podcasts. Der kræves ikke sendetilladelse for at sende internet-tv.

Om artiklen

Forfatter(e)
Jørgen Bang
Tidsafgrænsning
1930 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Bruun Jensen, Klaus, red.: Dansk Mediehistorie 1-4 (1996-2003).

Hjarvard, Stig: Dansk TV’s historie (2006).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Jørgen Bang
Tidsafgrænsning
1930 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Bruun Jensen, Klaus, red.: Dansk Mediehistorie 1-4 (1996-2003).

Hjarvard, Stig: Dansk TV’s historie (2006).

Udgiver
danmarkshistorien.dk