Statistik: Medieforbrug 1945-2007

Øvrige

Danskernes medieforbrug har ændret sig drastisk i efterkrigstiden. Mens biografen og den trykte presse dominerede i de første årtier efter 2. verdenskrig, fik TV en stadig større betydning fra 1960’erne og frem. Herunder ses statistikker for TV’s udsendelsestimer siden 1963, for bogudgivelser siden 1959 og for danskernes forbrug af nyhedsmedier, biografer samt teatre siden 1945.

Særligt interessant er den stagnation i bogudgivelser og biblioteksudlån der skete i 1990’erne i takt med at de nye digitale medier vandt frem. Det samme kan også ses i antallet af solgte biografbilletter der dog viser en svag stigning siden årtusindeskiftet, der skal ses i sammenhæng med branchens satsninger på store skærmformater med bedre lyd- og billedkvalitet. Hermed forsøgte man at omskabe biografbesøget til en oplevelse, der ikke umiddelbart kunne kopieres med fjernsynet hjemme i stuen.