Amerikanisering og dansk kultur, 1945-1965

Temaer

Efter 1945 oplevede Danmark og de øvrige vesteuropæiske lande en kraftig kulturpåvirkning fra USA.  Påvirkningen skete både inden for ungdomskultur, populærkultur generelt og forbrugskultur. Særligt mange unge mennesker tog de nye kulturstrømninger til sig. Der var dog også mange kritikere, som gerne beskrev udviklingen med det negativt ladede begreb 'amerikanisering'.

Amerikanske kulturpåvirkninger gennem film og andre medier var kendt allerede fra mellemkrigstiden. Når udviklingen forstærkedes efter 2. verdenskrig, skyldtes det blandt andet den europæiske svækkelse efter krigen samt USA's nye rolle som supermagt. Marshall-hjælpen og den amerikanske militære tilstedeværelse i Vesteuropa var vigtige elementer i denne nye kultureksport. Det samme gjaldt den store interesse for alt amerikansk, der blev set som noget nyt, moderne og smart.

I Danmark kom påvirkningen til udtryk gennem blandt andet amerikanske film, tegneserier og musik som fx jazz og jitterbug. Men der fandt også en indirekte påvirkning sted gennem fx ugeblade som Billedbladet, Se & Hør og Det Bedste, der byggede på amerikanske bladkoncepter. Også når det kom til forbrugsgoder, var der en stor påvirkning fra USA. De nye husholdningsmaskiner og fænomener som selvbetjeningsbutikker blev også ofte set som noget, der 'kom fra Amerika'. Hvilket de ofte også gjorde.

I temaet her præsenteres materiale inden for emnerne forbrugskultur, populærkultur og ungdomskultur. 

Forbrugskultur

Der skete store ændringer i danskernes forbrugsvaner i 1950'erne, som dette statistiske materiale giver et godt indblik i. Selvom det var i perioden 1957 til 1973, at Danmark oplevede den største økonomiske vækst i efterkrigstiden, var de unge allerede godt med på forbrugsbølgen i 1957, som det kan ses af denne artikel i Samvirke.

En nyskabelse på dansk grund i efterkrigstiden var selvbetjeningsbutikkerne, der vandt frem i 1950'erne efter amerikansk forbillede. Nu kunne husmoderen selv tage varerne ned fra hylden i stedet for at skulle afgive sin bestilling til købmanden. Du kan se forskellene i de to butikstyper på disse billeder eller læse artiklen om selvbetjeningsbutikkernes indtog.

Populærkultur

Ikke mindst populærkulturen var kraftigt påvirket af kulturstrømningerne fra USA i efterkrigstiden som beskrevet i artiklen om populærkultur 1945-65. Kulturpåvirkningerne skabte dog også en modbevægelse, som illustreres af denne kilde, hvor tegneseriehelten fantomet "brændes på bålet" af danske unge. Et andet eksempel er henvendelsen fra 79 intellektuelle til Socialdemokratiet fra 1957, hvor de advarer mod populærkulturen, som de fandt skadelig for den danske befolkning.

Ungdomskultur

De unges livsvilkår ændrede sig markant i efterkrigstiden som følge af den øgede velstand og de nye kulturstrømninger. 'Ungdommen' blev en selvstændig livsalder med egen kultur og eget forbrugsmønster som beskrevet i Billedbladets artikel om Scooterpigen Henny fra 1962.

Et andet udtryk for den nye ungdomskultur i perioden var fremvæksten af jazzklubber i en række danske byer, hvor unge samledes for at spille og lytte til jazz samt organisere koncerter.

Reklame fra Samvirke, september 1961
Reklame for Fireside tobak i magasinet Samvirke fra september 1961. Under overskriften ungdom-jazz- moderne tobak står der: "Piberygere i USA er begejstret for Fireside: moderne ungdoms foretrukne tobak i aromatisk Burley kvalitet - nu også i Danmark!". Fra: Samvirkes e-arkiv